amt-metriks_random_03.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | WEBSHOP

Aparati, uređaji u Ex izvedbi

Ex - geschützte Messgeräte / Ex devices

 

Baterijska LED lampa u Ex izvedbi EXP-LED-F4W

LED svjetiljka u Ex izvedbi

LED_LAMPA_EX.jpg

 

Odobrenja:

 • Zaštita od iskrenja - zone zero rating
 •  IECEx Exia IIC T4 iaD T135C Ga, Da
 • ATEX II1GD Exia IIC T4 iaD T135C
 • Class 1, Division 1 Groups A,B,C,D
 • Class II, Division 1 Groups E,F,G
 • T4 temperature rating
 • Vodonepropusna

 

Karakteristike:

 • Tip lampe: LED
 • Dimenzije: 18 x 4,50 x 5 cm
 • Watt: 4
 • Lumena: 90
 • Konfiguracija svjetla: SPOT
 • Materijal: nylon kućište
 • Težina: 198g

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač plina Gasman N

Za zaštitu osoblja, sa opcionalnim spremnikom podataka (data-loger), software i data-kabel ATEX II 1G EEx ia IIC T4 / ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 (EEx ia (d) IIC T3/T4)

GASMAN_N.jpg

Ovaj mjerač plina je koncipiran kao efektivno troškovno rješenje za primjene kod kojih je nužna  zaštita protiv specifičnih, zapaljivih ili toksičnih plinova. Mjerač plina Gasman N je predviđen za mjerenje jednog od dolje navedenih vrsta plinova. Gasman upozorava korisnika prodornim zvučnim i optičkim signalima (bitno kod visoke buke u radnoj okolini) od opasnih koncentracija plina i pokazuje na zaslonu aktuelnu veličinu plina. Pored toga  kod ovog uređaja imate mogućnost internog pospremanja podataka i po potrebi prijenosa na kompjuter i time mogućnost naknadnog analiziranja i obrade. Za to je potrebna dodatna opcija "Data-logger" i takođe opcionalni software. Logger-funkcija omogućava pohranjivanje mjernih podataka, kod mjernog ciklusa npr. 1 min, ukupno 900 sati.
Mjerač plina može biti kalibrisan prema DIN-ISO ili laboratorijski certificiran. Nadalje, uređaj  je testiran prema najnovijim smjernicama (
94 / 9 / EG i Ex-odredbi (ExVo)). Moguća je i polugodišnja rekalibracija ili održavanje. Vi određujete koji senzor (za koji plin) će uređaj sadržati. Moguć je odabir između 12 različitih senzora : CH4, O2(kisik), H2S (sumpor vodik), CO (ugljični monoksid), SO2 (sumporov dioksid), CL2 (hlor), NO2 (natrijum dioksid), PH3 (fosfat), NH3 (amonijak), H2 (vodik), O3 (ozon).Daljnji senzori na upit.
Pored klasičnih namjena i mjernoj tehnici za plin, u industriji, javnim ustanovama i istraživanju ovaj uređaj (sa Ex-senzorom za zapaljive plinove) predstavlja povoljnu alternativu za uporabu u vatrogasnoj službi. Mjerač plina slijedi sve europske i internacionalne norme, pa tako i ATEX. Jedna daljnja specijalna namjena je mjerenje koncentracije ozona. Dakle, ovaj uređaj je moguće opremiti sa senzorom za ozon. Kod ove namjene se preporučava upotreba opcionalne Data-logger-funkcije.

Karakteristike:

 •  Nivo alarma proizvoljno podesiv, vibracijski alarm, LED alarm, prodoran ton udoban za nošenje tokom cijelog dana
 • Samozaštita omogućava nošenje
  u Ex-području
 • redoviti OK- kontrolni ton
 • robusno kućište
 • nepropustiv za vodu i prašinu IP 65 / 67
 • LCD-prikaz sa pozadinskim osvjetljenjem
 • Isključenje moguće samo pritiskom na 2 tipke istovremeno
 • Interna kalibracija pomoću tipkovnice
  na pročelju uređaja
 • opcionalna Data-logger-Funkcija
 • Windows-kompatibilan software za jednostavnu i brzu konfiguraciju mjerača plina  i iščitavanje internog spremnika podataka (opcionalno).
  Priključak na PC slijedi pomoću   kabela za sučelje (za to je još potreban Interface).

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač gasa Triple plus sa internom memorijom

Mjerač za 4 gasa (ATEX I M2: EEX lb dI, ATEX II 2G, Ex ias IIC T4) za brzo mjerenje na terenu ili za dugotrajna mjerenja

mehrfach-gas-messgeraet-triple.jpg

Veliki broj mjerača gasa TriplePlus+ sa internom memorijom su već širom sveta u upotrebi.  Mjerna tačnost, robusnost, memorija i softver čine ovaj mjerač korisnim alatom za svakodnevnu upotrebu na gradilištu ili u pogonu.
Mjerač gasa prikazuje aktuelne vrijednosti na display-u i upozorava korisnika kroz akustične i optičke alarmne signale. Mjerni uređaj detektuje četiri vrste gasa istovremeno: možete naručiti one senzore koji odgovaraju Vašem projektu. Dalja prednost ovog uređaja je interna memorija. Mjerne vrijednosti je moguće kontinuirano pohranjivati i kasnije prenijeti na PC i tamo analizirati, obraditi i arhivirati. Data-loger u mjeraču gasa može se prije upotrebe konfigurisati tako da uređaj samostalno bez osoblja može na željenom mjestu snimati podatke.

Karakteristike:

 • Pogodan za upotrebu u Ex-području (Ex ias IIC T4 / Class I, Division I, Groups A, B, C, D / EN50014, EN50020, SFA3009 / UL 913  / CSA22.2 / EN50081-2/ EN50082-1 / Sira 02 ATEX 2176X Ex ib d IIC T4, ATEX I M2: EEX lb dI ATEX II 2G)
 • Robusno TRIAX-kućište 
 • Pogodan za upotrebu u teškim uslovima
 • Alarmiranje akustično (85 dB(A) na 1 m) i optički pomoću treperećih LED-dioda
 • LED-pripravnosti titranjem prikazuje spremnost za upotrebu
 • Veliki displej sa prikazom 4 gasa
 • Jednostavna kalibracija
 • Memorija (data-loger funkcija) za 6000 mernih vrednosti po parametru
 • Moguće sve kombinacije senzora
 • Zaštita IP65
 • Napajanje iz akumulatora (nadopunjiv)
 • Isporuka sa remenom za nošenje

Mjerni parametri: Zapaljivi gasovi CH4 , Kiseonik O2, Sumpor-vodonik H2S, Ugljični monoksid CO, Sumporni dioksid SO2, Klor Cl, Dušikov dioksid NO2 , Fosfin PH3, Amonijak NH3, Vodik H2 , Ozon O3

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

 

Mjerač plina Tetra

Višestruki mjerač plina sa odobrenjem (ATEX II 2G EEx iad IIC T4)

gasmesser-tetra.jpg

Mjerač plina Tetra upozorava na zapaljive i toksične plinove akustičnim, optičkim i vibracijskim alarmom. Nadalje mjerač plina uvijek pokazuje aktuelnu mjernu vrijednost na velikom LCD-Displayu. Mjerač plina Tetra detektira do četiri vrste plina istovremeno. Najčešće kombinacije plinova (CH4, H2S, CO i O2) naći ćete našoj ponudi.
 
Za mjerač plina Tetra isporučivo je preko 16 raznih senzora za različite plinove. Kratak pregled raznih plinova naći ćete u tehničkim podacima koji slijede. Uređaj je moguće isporučiti sa samo jednim ili dva senzora.
Po potrebi moguće je kasnije ugraditi dodatni senzor. Inteligentna elektronika u senzorima omogućava ugradnju ovoga bez dodatnog kalibrisanja novoga senzora. Kalibrisanje senzora vrši se u tvornici a podaci o kalibraciji su pohranjeni u senzoru.
 
Posluživanje mjerača plina slijedi pomoću samo jedne tipke. Uređaj k tome pohranjuje podatke kod prekoračenja jednog od graničnih vrijednosti. Podaci mogu biti preneseni pomoću isporučivog PC-interfejsa i opcionalnog softwarea na PC ili laptop. Mjerač plina je idealan za zaštitu osoblja i može se nositi na tijelu pomoću privjeska za remen. Svoju primjenu uređaj nalazi na primjer kod obilaska kanala u hemijskoj industriji.

Karakteristike:

 •  Akustični alarm: 90 dB(A)
 • Vizuelni alarm: crvena i plava LED
 • Vibracijski alarm
 • 128 x 64 pixela grafički display sa pozadinskim osvjetljenjem
 • Pohranjivanje podataka kod prekoračenja
 • uklj. punjivi akumulator
 • Posluživanje jednom tipkom
 • Senzori za 16 različitih plinova
 • ATEX-odobrenje
 • Inteligentni senzori (kalibracijski podaci pohranjeni)
 • Senzori se mogu izmjeniti ili dodati naknadno

Slijedeće kombinacije naći ćete u našoj ponudi:


TETRA-1: za zapaljive plinove i kisik (2 plina)
TETRA-2:  za zapaljive plinove, kisik i sumporov vodik (3 plina)
TETRA-3:  za zapaljive plinove, kisik i ugljični
monoksid (3 plina)
TETRA-4:  za zapaljive plinove, kisik, sumporov vodik i ugljični
monoksid (4 plina)

 

Daljni senzori koje možete naručiti: SO2 ( sumporov dioksid ), CL2 ( hlor ), NO2

( dušikov dioksid ), NO ( dušikov oksid ), NH3 ( amonijak ), O3 ( ozon ), H2 ( vodik ), HCN

( cijanovodonična kiselina ), PH3 ( fosfat )

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač plina Tetra-Mini

Višestruki mjerač plina sa ATEX-odobrenjem

gasmesser-tetra-mini.jpg

Velika Tetra-familija povećala se dodatno kroz naročiti Tetra-Mini. Mjerač plina Tetra-Mini isporučuje se u ekstremno robusnoj izvedbi, malim dimenzijama uz najjednostavnije rukovanje. Vrlo pogodan za upotrebu  teškoj industriji (kao npr gradnja tunela ...), neosjetljiv na vremenske uslove i otporan na teške uslove rada. Velika prednost je rukovanje jednom tipkom koju je moguće posluživati i u rukavicama. Uređaj mjeri kisik, toksične i zapaljive plinove i pokazuje mjerne vrijednosti na pozadinski osvjetljenom grafičkom displayu ( CH4, H2S - sumporov vodik , CO - ugljični monoksid , O - kisik ) Kućište mjerača plina je zbog gumene površine otporan na udarce i vibracije kroz zaštitu IP65 i IP67 otporan na prašinu i vodu. Kod opasnosti Tetra-Mini daje vizuelni alarm kroz plavo-crveno trepteće LED. Ovo je pojačano glasnim alarmnim tonom. Uz pomoć nadopunjivih Li-Ion-baterija moguće je Tetra-Mini koristiti i do 18 sati. Nadolazeća rekalibracija se 30 dana prije termina prikazuje na displayu kod startanja uređaja.

Karakteristike:

 • Akustični alarm: 90 db
 • Vizualni alarm: crvena i plava LED
 • Vibracijski alarm
 • Grafički display sa 128 x 64 pixela i pozadinskim osvjetljenjem
 • Registrator događaja, pohranjuje podatke kod prekoračenja jedne granične vrijednosti
 • uklj. nadopunjivi akumuatori
 • Posluľivanje jednom tipkom
 • ATEX-odobrenje
 • Inteligentni senzori, pohranjuju  kalibracijske podatke
 • Senzori se mogu izmjeniti i na terenu

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba