amt-metriks_random_05.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | Download

Lambrecht

 

vjetar.jpg

VJETAR - Vjetar je, u meteorološkom smislu rijeci, protok zraka uzrokovan razlikama u atmosferskom tlaku i temperaturi. Rotacija Zemlje uzrokuje promjene u smjeru kretanja vjetrova u desno na sjevernoj polutci, te u lijevo na južnoj Zemljinoj polutci. Vjetar puše iz podrucja visokog u podrucja niskog tlaka zraka, iz hladnih u toplija podrucja. LAMBRECHT nudi odgovarajuce senzore za razne potrebe!

Raspon aplikacija je velik – od klasicne, profesionalne meteorologije, putem automatizacije i izgradnje elektricnih centrala, do zaštite obala i navigacije. Raspon proizvoda pokriva sve standardne i posebne zahtjeve. Jednostavno krilo vjetrenjace ili specijalan senzor za ekstremne vremenske uvjete obecavaju odlicnu LAMBRECHT kvalitetu. Karakteristike poput otpornosti na onecišcenja, šokove, vibracije i morsku vodu, npr. pomocu bi-kromnog konverzijskog sloja površina materijala, kao i EMC zaštite. Konstrukcije s dugovjecnim mehanizmima, preciznost, kao i lako korištenje i održavanje temelj su uspjeha proizvoda.

Više o proizvodima

oborine.jpg

OBORINE - Kondenzacija vodene pare u zraku u maglu, rosu, kišu, snijeg ili tucu.

Za vas samo najbolje! To je LAMBRECT-ovo geslo vec decenijama u proizvodnji senzora kolicine oborina.

Upotrebljavaju se iskljucivo materijali visoke kvalitete otporni na vremenske uvjete i UV-zracenje. Svaki dio se posebno testira. Posebna pažnja pridaje se proizvodnji izuzetno otpornih konstrukcija poput metalnih kucišta, preciznih ležišta za odlijevanje i sistema grijanja.

Visoke planine ili tropska podrucja – LAMBRECHT osigurava rješenja vaših meteoroloških problema.

Koriste se razlicite metode mjerenja kolicine oborina. U podrucjima ekstremnih kolicina oborina, osobito je korisna metoda njihala kolicine. Zasebno podešena njihala kolicine postavljene su na ležišta. Kada se napune, kante od 2 ili 4cm3 automatski se prazne. Pražnjenja se broje, te se osigurava trajno bilježenje kolicine oborina. Prelijevanje je nemoguce!

Druga LAMBRECHT-ova specijalnost je jedini senzor oborina s prstenom za skupljanje koji se grije – za brzo i precizno mjerenje kolicine snijega. 

vlaga.jpg

VLAGA - Vlažnost, vodeni sadržaj, narocito kolicina vodene pare u zraku (vlažnost zraka).

Relativna vlaga je omjer stvarne vodene pare u zraku i maksimalne kolicine vodene pare pri odredenoj temperaturi prikazana u %.

Apsolutna vlaga odreduje kontingent vode u g po 1m3 zraka.

Sa 140 godina strucnog iskustva, LAMBRECHT je najiskusniji proizvodac uredaja za mjerenje vlage u svijetu.

Klasicni mjerni element, HARFA sa prirodnom ljudskom kosom, najbolji je princip mjerenja. Kod sistema koji rade na bazi tog principa održavanje gotovo uopšte nije potrebno, otporni su na koroziju i stoga primjenjivi u unutrašnjosti kao i vani do relativne vlage od 100%.

Poseban primjer je jedini kalibracijski sistem, Assmann-Psychrometer. Poput mnogih drugih LAMBRECHT-ovih proizvoda, rucno su sklopljeni i zasebno namješteni.

Kvalitete koje odreduju takav sistem su lako ocitavanje, kratko vrijeme odgovora i nemogucnost prelijevanja. U kratko: tradicionalno, kao i moderno, LAMBRECHT-ovo remek djelo.

 

temperatura.jpg

TEMPERATURA – dimenzija koja opisuje stanje topline medija. Inicirana je kretanjem njegovih najmanjih dijelova (atoma, molekula).

Klima okoline uveliko je odredena utjecajem topline i hladnoce, kao i suhih i vlažnih temperatura. One doprinose zdravstvenom stanju i ukljucene su u mnoge industrijske i gradevinske procese, kao i u meteorologiju.

Podrucja primjene su skladištenje hrane, isušivanje vode i drugih organskih tvari, zagrijavanje površine Zemlje, te nadgledanje procesa proizvodnje, izgradnje prometnica i gradilišta.

LAMBRECHT nudi dugovjecne stabilne, tekuce termometre koje nije potrebno održavati, te precizne elektronske senzore i pouzdane termografe za sve vrste upotrebe.

Više o proizvodima

tlak.jpg

 

TLAK – u fizici, okomita sila po jedinici površine. SI jedinica tlaka je Pascal (Pa), iako se još koristi i Bar (bar).

1 Pa = 1N/m2, 1 bar = 100,000 Pa. Tlak zraka opcenito je izražen u milibarima: 1mbar = 100 Pa = 1 hPa (Hectopascal).

Mjerenje tlaka zraka u mnogim je podrucjima bitan faktor. LAMBRECHT nudi službeno kalibrisane proizvode visoke kvalitete. Mjerni elementi su njemacke aneroidne kapsule oprezno odredene starosti.

Mjerenje tlaka koristi se u klasicnoj meteorologiji. Podrucja visokog i niskog tlaka znatno odreduju atmosferske uslove, i stoga utjecu na sva podrucja života i sve sfere prirode. Kao primjer mogu se navesti avijacija i zracne luke, te navigacija i tehnologija podmornica. Tlak zraka od velike je važnosti i u operacijskim salama, te na velikim visinama.

 

pisac.jpg

PISAC SA SATNIM MEHANIZMOM – mehanicki mjerni instrumenti za ocitavanje temperature, vlage i / ili tlaka zraka.

Izuzetno precizni mehanizmi sata (rucno navijeni), mehanicki prilagodljiva HARFA prava ljudska kosa, te bimetal aneroidne kapsule kao mjerni elementi kljucne su komponente ovog remek djela. Bezvremenski principi mjerenja dokazivali su se decenijama. Osiguravaju lako održavanje i dugovjecnost. Više od 100,000 LAMBRECHT-ovih termo-higrografa u upotrebi su širom svijeta. Puni metal, presvuceno kucište, te prestanak upotrebe plastike u mjernim elementima odlicne su predispozicije za otpornost na vremenske uslove i zaštitu od utjecaja zracenja.

Ovi se mjerni instrumenti konstantno unapreduju gotovo cijelo stoljece.

Njihove kvalitete ocituju se u lakom rukovanju, velikom dometu mjerenja, te odobravanju od strane meteoroloških stanica. Snimanjem i ocitavanjem rezultata nemoguce je manipulisati. LAMBRECHT-ovi pisaci sa satnim mehanizmom koriste se u muzejima i laboratorijima, kao i na brodovima i u poljoprivredi.

Više o proizvodima

protok_zraka.jpg

PROTOK ZRAKA – u fizici, laminaran protok je glatko ili pravilno kretanje tekucina i plinova, dok turbulentan protok oznacava njihove nepravilne fluktuacije i miješanje.

Brzina protoka tekucina i plinova odreduje se pomocu pitot cijevi i sondi protoka koristeci dinamicni tlak. Koriste se jednostavni principi fizike.

Anemometar sam bilježi i najmanji protok zraka.

Precizna ležišta i laki metali osiguravaju niske startne vrijednosti i visoku dinamiku rotora. Oštrice LAMBRECHT-ovog anemometra pažljivo su i pravilno uravnotežene naspram razine rotacije.

Broj okretaja proporcionalan je brzini tekucine/plina u osovinskom smjeru, te su rezultati izuzetno pouzdani.

Protoka zraka mjeri se gdje god tekucine ili plinovi utjecu na procese i zaštitu sustava, npr. u rudnicima, tunelima, cjevovodima ili dimnjacima, kao i u radionicama, tvornicama, te kod klima uredaja.

 

zracenje.jpg

ZRACENJE – u meteorologiji razlikujemo razlicite vrste zracenja. Globalno zracenje (kratkovalno < 3 µm) solarno je zracenje koje pada na horizontalno podrucje na zemlji. Sastoji se od direktnog i difuznog zracenja.

S druge strane, ravnoteža zracenja je razlika izmedu globalnog i reflektirajuceg zracenja. Takoder se naziva Netto-zracenje. Omjer takvih razlicitih vrsta zracenja opisuje Albedo-zracenje.

U svakodnevnom životu, covjek je izložen stalnim udarima zracenja. Važno je uociti i profesionalno registrovati utjecaje zracenja.Sunceva svjetlost i sjaj kriticni su odredujuci faktori našeg okoliša, a LAMBRECHT omogucuje njihovo mjerenje.

Zracenje utice ne samo na ljudski um, vec i na rast biljaka, gradevinske materijale, dokumente, umjetnicke radove, kao i na crpljenje energije iz prirodnih izvora.

Više o proizvodima

indikatori.jpg

INDIKATORI – vecina indikatora su analogni sa skalom ili pokazivacem, ili digitalni sa zaslonom u 7 segmenata, ili pak kombinacija oboje.

U kombinaciji sa senzorima visoke kvalitete i sistemom ocitavanja podataka izvrsnih performansi, indikatori su važan dio LAMBRECHT-ovih rješenja sistema.

Posebno su unaprijedeni u podrucju odredivanja smjera vjetra. Podaci se prikazuju precizno i tacno pomicanjem pokazivaca.

U «Naval-Line» kategoriji LAMBRECHT predstavlja liniju instrumenata posebno izradenu za korištenje na brodu. Zasloni sa crnom pozadinom i bijelim natpisima osvijetljeni su. Snažni mjeraci otporni na šokove odupiru se teškim uslovima. Omoguceno je lako i jasno ocitavanje u mraku, pod direktnim suncevim svjetlom i na moru. «Roll and Pitch» ili «Speed and Heading» važni su brodski podaci, koji garantuju, izmedu ostalog, sigurnost na brodu.

LAMBRECHT se pobrinuo za to.

 

data_logger.jpg

DATALOGGER PRIHVAT PODATAKA I SOFTWARE – osnovni su dijelovi potpunih sistema mjerenja. Mnogostrukost meteoroloških senzora može se povezati s LAMBRECHT-ovim sistemom prihvata podataka SYNMET. Vremenski ili pomorski podaci snimaju se i stalno obnavljaju. Rastuce baze podataka pokrivaju velike vremenske serije i pouzdan su izvor procjena i kontrolnih operacija. METEOWARE-Software omogucava, izmedu ostalog, procjene trenutnih vrijednosti na zaslonu ili osigurava prijenos podataka u mjerne sisteme ili televizijske stanice. Moderne komunikacijske tehnologije ostvaruju savremenu upotrebu izmjerenih vrijednosti neovisnu o lokaciji za snimke kao i za klimatske statistike.

Ocitavac podataka RAINLOG konstruisan je za senzore kolicina oborina s tehnologijom njihala kolicine koja su ugradena u senzore. Software METEOWARE-LOG specijalizovan je u tu svrhu i pouzdano prikazuje nove i prethodne podatke kolicine oborina, kao i potpunu kolicinu ili prosjecne vrijednosti kolicina oborina.

Više o proizvodima

periferija.jpg

PERIFERIJA – svi sistemi mjerenja sastoje se od mnogo komponenata poput senzora i ocitavaca podataka, te raznih dodatnih elemenata. Ti su elementi od velike važnosti za pouzdanost rada, kao i za uslove specificne za primjenu i lokaciju.

Skloništa i spremnici senzora pokrivaju osjetljive mjerne elemente koji su postavljeni na stup ili su dio vremenske stanice. Oni garantuju da na izmjerene rezultate nisu utjecale atmosferske prilike.

Skloništa termometara postavljena su vani i sadrže drugacije meteorološke mjerne instrumente. Nude zaštitu od neželjenog zracenja i oborina, te omogucuju tacne vrijednosti temperature i vlage.

Visina i promjer rada stubova i traverza ovisi o specificnoj primjeni. Kako se na njih mogu pricvrstiti mnogobrojni instrumenti, oni cine osnovni dio svake vremenske stanice.

Jedinice za opskrbu energijom, kao i kablovi i modemi, unaprijed se konfiguriraju ovisno o svrsi. Oni su izvor i sucelje mogucnosti ocitavanja i prijenosa podataka.

Pretvaraci i otpuštaci signala takoder su neophodni za pretvaranje elektronskih podataka u standardizovane parametre.

Više o proizvodima

Više o programu Lamrecht

  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba