amt-metriks_random_01.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | WEBSHOP

Mjerač hrapavosti

Rauhigkeitsmessgeräte / Rauheitsmessgeräte / Roughness testers

 

Mjerači hrapavosti služe za brzo mjerenje dubine hrapavosti na površini objekta. Uređaji pokazuju kako prosječnu dubinu hrapavosti Rz tako i srednju vrijednost hrapavosti Ra u µm . Jednostavno rukovanje uređajem omogućava brzo ispitivanje površine objekta. Mjerač hrapavosti skenira površinu unutar par sekundi i pokazuje  hrapavost direktno u Ra ili Rz. Ovi uređaji se isporučuju kompletno sa test pločom, zaštitnom kapom za tipku, akumulatorom, punjačem u kovčegu. Za mjerenje hrapavosti na površini objekata relevantne su slijedeće norme: DIN 4762, DIN 4768, DIN 4771, DIN 4775, dostižna hrapavost površine opisana je u DIN 4766-1.

 

 

Mjerač hrapavosti PCE-RT10

Povoljan uređaj za mjerenje hrapavosti podloge, mjerni parametri Ra i Rz

mjerac-hrapavosti-pce-rt-10.jpg

 

 • Parametri Ra i Rz
 • Mjerno područje Ra:  0,05 ... 10 μm / 1 ... 200 μinch
 • Mjerno područje Rz: 0,02 ... 100 μm / 0,78 ... 40 μinch
 • Indukcioni princip
 • Pozadinsko osvjetljenje LC display-a
 • Granična funkcija frekvencije
 • Jednostavnost upotrebe
 • RS232C interface
 • Dijamantni senzor
 • Automatsko isključivanje
 • Radijus senzora: 10 μm

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

 

 

mjerac-hrapavosti-pce-rt-10_1.jpg mjerac-hrapavosti-pce-rt-10_2.jpg mjerac-hrapavosti-pce-rt-10_3.jpg mjerac-hrapavosti-pce-rt-10_4.jpg

Mjerač hrapavosti PCE-RT11

Mjerač za tačno određivanje hrapavosti prema Ra, Rz, Rq, i Rt / sa piezoelektričnom tipkom / veliki OLED display sa pozadinskim osvjetljenjem

MJERAČ_HRAPAVOSTI-pce-rt-11.jpg

 

 

Mjerač hrapavosti PCE-RT 11 predstavlja prenosivi instrument za određivanje hrapavosti površina prema Ra, Rz, Rq, i Rt. Ovaj mjerač je dizajniran specijalno za brzo određivanje hrapaovsti površina. Hrapavost predstavlja pojam koji se koristi u fizici, u kontekstu mikrogeometrijske nepravilnosti površina. Mjerenje hrapavosti se vrši pomoću istog principa piezo-električnog mikrotastera, kao i kod preciznih laboratorijskih instrumenata. Mjerač hrapavosti PCE-RT 11se odlikuje izuzetno jednostavnim rukovanjem, kao i visokom ponovljivosti. Nakon pritiska tipke, piezo-električna mikro-sonda skenira površinu i prikazuje vrijednost hrapavosti na display-u u roku od par sekundi.

 • Sa real-time indikatorom baterije
 • USB port
 • Jednostavna kalibracija
 • Za cilindrične i iskošene površine
 • Sa klizačem za zaštitu vrha sonde - Veliko mjerno područje
 • OLED display
 • Sa standardom hrapavosti
 • Piezo-električnim tasterom
 • Pozadinsko osvetljenje
 • Mjerni parametri: Ra, Rz, Rq, Rt
 • Tačnost: ±15 %
 • Ponovljivost: <12 %
 • Područje Rz, Rt: 0,1 ... 50 µm
 • Područje Ra, Rq: 0,05 ... 10 µm
 • Granične talasne dužine: 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm
 • Ukupna ispitna dionica: 6 mm
 • Brzina ispitivanja: 1 mm / s
 • Dijamant: 10 µm ±1 μm radijus vrha
 • Testna sonda: piezoelektrična sonda
 • Nagib: 90 ° (+5 ° ili -10 °)
 • Radni uslovi: -20 ... +40 °C, < 90 % r.vl.
 • Napajanje: 3.7 V Li-Ion baterija
 • Isporuka uključuje: Mjerač hrapavosti PCE-RT-11,  1 x standard hrapavosti,  1 x adapter za napajanje,  1 x transportni kovčeg,  uputstvo

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

MJERAČ_HRAPAVOSTI-pce-rt-11-ISPORUKA.jpg MJERAČ_HRAPAVOSTI-pce-rt-11-anwendung.jpg MJERAČ_HRAPAVOSTI-pce-rt-11-spitze.jpg

Mjerač hrapavosti PCE-RT 1200

Za mjerenje na površinama, u rupama / utorima, RS232-interface, opt. software

rauheitsmesser-pce-rt-1200.jpg

 

Mjerač hrapavosti PCE-RT 1200 sadrži sve uslove za tačno mjerenje hrapavosti površine. Ovim uređajem je moguće ispitati najrazličitije površine materijala. Uređajem je moguće izmjeriti do 4 različita parametra i mjerne rezultate pomoću opcionalnog software paketa prenijeti na PC. Ovo je naročito korisno za serijska mjerenja npr. ulazna kontrola dostavljenih dijelova ili kada uređaj koristite za kontrolu kvalitete svojih proizvoda u pogonskom laboratoriju.
Uređaj se isporučuje tvornički kalibrisan
  a opcionalno je moguća isporuka sa certifikatom laboratorija prema ISO normi.

 

 • Kompaktan
 • Jednostavan za rukovanje pomoću menija
 • Veliki grafički LCD-display
 • 4 mjerna parametra za hrapavost
 • Prikaz pozicije mjerne tipke
 • Automatsko samoisključenje nakon 5 min. Bez aktivnosti (uz automatsko pohranjivanje osnovnih postavki)
 • RS232-interface za  prijenos podataka na PC (npr. korisno kod serijskih mjerenja)
 • Interni akumulator (3000 mjerenja sa jednim punjenjem (Li-Ionen-aku))
 • Mjerni parametri: Ra, Rz, Rq, Rt
 • Mjerna područja: Ra, Rq: 0,005 ... 16,00 μm
                           Rz, Rt: 0,020 ... 160,0 μm
 • Rezolucija: 0,001 μm do mjerne vrijednsoti od 10 μm
                   0,01 μm do mjerne vrijednosti od 100 μm
                   0,1 μmza vrijednosti veće od 100 μm
 • Tačnost: Klasa 2 prema DIN 4772 (> ±10 %)
 • Jedinice: μm / μinch ( odabirljivo )
 • Prikaz: LCD, visina segmenata 10mm, sa pozadinskim osvjetljenjem
 • Granične valne dužine: 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm
 • Mjerna dionica In: 1 ... 5 graničnih valnih dužina 
 • Ispitna dionica It: (1 ... 5) +2 ... 3 granične valne dužine  (ovisno o odabranom digitalnom filteru)
 • Brzina ispitivanja: 0,135 mm/s kod granične valne dužine: 0,25 mm
                            0,5 mm/s kod granične valne dužine: 0,8 mm
                            1 mm/s kod granične valne duľine: 2,5 mm
                            Brzina povrata sonde: 1 mm/s
 • Digitalni filter: RC, PC-RC, GAUSS, D-P
 • Mjerni princip: Induktivno
 • Sonda: dijamantna igla, radijus 5 μm, 90° kut
 • Utori/provrti: od 6,0 mm, maks. dubina 15 mm
 • Specifikacije zaslona: Mjerne vrijednosti, parametri (Ra, Rz, Rq oder Rt), jedinice (μm ili μinch), primjena digitalnog filtara, kalibracija, pozicija igle, spremnik podataka, granična valna dužina, mjerno područje
 • Interface: RS-232, direktno na štampač ili PC (RS-232-USB-adapter za laptop, opcionalno)
 • Napajanje: nadopunjiv Li-Ionen akumulator, 1000 mHh, punjač: 240 V/ 50 Hz
 • Radna temperatura: 0 ... +50 °C
 • Radna vlažnost: < 80 % r.H.
 • Dimenzije: 140 mm x 52 mm x 48 mm ( uređaj bez igle )
 • Težina: 420g
 • Opcionalno možete naručiti software i certifikat o kalibraciji

U isporuku je uključeno:
1 x Mjerač hrapavost  PCE-RT1200, 1 x mikro-prekidač, 1 x zaštitna navlaka za prekidač, 1 x standard hrapavosti, 1 x baterija, 1 x punjač, 1 x odvijač, 1 x kovčeg, uputstvo

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač hrapavosti PCE-RT 2200

Mjerni parametri: Ra, Rz, Rq, Rx, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr

mjerac-hrapavosti-pce-rt-2200.jpg

 

 • Mjerni parametri: Ra, Rz, Rq, Rx, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr
 • DSP Chip
 • USB interface
 • Kompaktibilan sa internacionalnim standardima
 • Interna memorija za 100 grupa podataka
 • Brzo i precizno mjerenje
 • Mjerno područje Ra: 0,005 ... 16 µm
 • Mjerno područje Rz: 0,02 ... 160 µm
 • Filter: RC, PCRC, Gauss, ISO13565

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač hrapavosti HOMMEL ETAMIC W5

Mobilni mjerač hrapavosti za brzo mjerenje, USB i Bluetooth interface

mjerac-hrapavosti-hommel-etamic-w5.jpg

 

 

 • Ukupno odstupanje prema DIN 4772: Klasa 1
 • Mjerno područje/rezolucija: 320 μ (-210/+110) / 5 nm
 • Filter: Phasenkorrektes Profilfilter (Gauß), DIN EN ISO 11562, ISO 13565-1, Gaußfilter ISO 16610-31
 • DIN EN ISO 4287: Ra, Rz, Rmax(Rt), Rq, RSm, Rmr(c) , RSK
 • DIN EN ISO 13565: Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2
 • MOTIF ISO 12085: R, AR, Rx
 • ASME B46: Rp, Rpm
 • JIS B601: Rz-JIS, Ry (ekvivalent Rz), tp (ekvivalent Rmr)
 • DIN EN 10049: RPc
 • Daimler DB N 31007: R3z
 • Memorija: 5 programa
 • Interface: USB, Bluetooth

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač hrapavosti HOMMEL ETAMIC W10

Mobilni mjerač hrapavosti za mjerenje po međunarodnim standardima

mjerac-hrapavosti-hommel-etamic-w10.jpg

 

 

 • Mjerno područje: -210 ... +110 µm (320 µm)
 • Filter: DIN EN ISO 11562: Gaußfilter, DIN EN ISO 16610-21: Gaußfilter, DIN EN ISO 13565-1: Filter za Rk, DIN EN ISO 3274: λs-Filter
 • DIN EN ISO 4287: Ra, Rz, Rmax, Rt, Rq, RSm, Rp, Rv, Rq, Rsk, Rku, Rdc, Rdq, RzISO, Rmr, Rmr (c), C(Rmr), Pt, Pz, Pa
 • DIN EN ISO 13565-1, -2: Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Rpk*, Rvk*
 • MOTIF ISO 12085: R, AR, Rx, CR, CL, Nr, CF
 • ASMB46: Rpm
 • JIS B601 (2001): Rz-JIS
 • DIN EN 10049:RPc
 • MBN 31007: R3z
 • 8 programa
 • Interface: USB, Bluetooth
 • Opcionalno možete naručiti software i držač

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

hommel-etamic-w10_1.jpg hommel-etamic-w10_2.jpg hommel-etamic-w10_3.jpg hommel-etamic-w10_4.jpg hommel-etamic-w10_5.jpg hommel-etamic-w10_6.jpg

Mjerač hrapavosti PosiTector SPG

Mjerač hrapavosti prema ASTM D 4417-B, US Navy NSI 009-32

MJERAČ_HRAPAVOSTI-positector-spg.jpg

 

 

 • Mjerno područje: 0 ... 500 µm
 • Tačnost: ± 5 µm + 5%
 • Ugao: 60 º
 • Dimenzije: 137 x 61 x 28 mm
 • Težina: 140 g
 • Standardi: ASTM D 4417-B, US Navy NSI 009-32
 • Isporuka uključuje: Mjerač hrapavosti Posi Tector SPG, staklena podloga za nuliranje, metalna podloška, gumena futrola s kopčem, 3xAAA baterije, torbica, uputstvo

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

MJERAČ_HRAPAVOSTI-positector-spg-ISPORUKA.jpg
  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba