amt-metriks_random_06.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | WEBSHOP

Mjerači gustoće

Dichtemessgeräte / Dichtebestimmung / Densimeters

 

Mjerač gustoće - denzimetar H-300S

Za direktan prikaz gustoće u g/cm3

MJERAČ_GUSTOĆE_H-300S.jpg

 

 

Mjerač gustoće H-300S je uređaj za određivanje gustoće s rezolucijom od 0.001 g / cm3. Ovaj mjerač gustoće je pogodan za ispitivanje plastike, gume, metalnog praha, keramike, stakla i drugih nemetala.

 

 • Područje vaganja: 300g
 • Čitljivost: 0,01 g
 • Rezolucija: 0,001 g/cm³
 • Vrijeme mjerenja: 20 / 40 / 60 s
 • LCD-Display
 • Mrežni adapter: 230V / 50 Hz
 • Dimenzije: 185 x 200 x 170 mm
 • Isporuka uključuje: 1 x Mjerač gustoće H-300S, 1 x plastični spremnik za vodu, 1 x vrh, 1 x nosač, 1 x kalibracija, 1 x termometar, 1 x Pincete, 1 x napajanje i uputstvo
 • Opcionalno možete naručiti set za određivanje gustoće tekućina (slika dole)

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon: +387 32 650 745

MJERAČ_GUSTOĆE_H-300S_1.jpg

Mjerač gustoće PCE-LSM serije

Primjena kao laboratorijska vaga, dozirna vaga ili vaga za recepturu / izmjenjive jedinice prikaza (g, kg, ct, %) / RS-232-inerface, opcionalan software / područje vaganja 0 ... 200, 0 ... 2000 ili 0 ... 6000g

MJERAČ_GUSTOĆE__PCE-LSM_2000.jpg

 

Precizna vaga PCE-LSM-Serie odlikuje se visokom tačnošću, mnogim funkcijama i povoljnom cijenom. Ova precizna vaga je stvarni multitalenat i može biti isporučena sa dodatnim software-om, štampačem i setom za mjerenje gustoće ali već i osnovni model sadrži mnoge važne funkcije za upotrebu u pogonu, laboratoriju, istraživanju i razvoju. Podaci vaganja mogu biti direktno preneseni sa precizne vage na PC i tamo analizirani.

PCE- LSM 200 / LSM 2000/LSM 200L su sa okruglim platformama. Model PCE-LSM 6000 ima četvrtastu platformu veličine 225 x 165 mm. Sve platforme su od inoxa i pogodne za korištenje u svim uslovima u laboratorijama, proizvodnji, istraživanju i razvoju).
Dobro očitljiv 18 mm visoki LCD-display sadrži pozadinsko osvjetljenje. Kućište od lijevanog aluminija sa podesivim nogama i libelom omogućavaju siguran i niveliran položaj. Pored toga ova precizna vaga sadrži internu funkciju za prigušenje vibracija (u tom slučaju vrijeme utitravanja nešto raste).

 

 • Područje vaganja: 200, 2000, odnosno 6000g
 • Rezolucija (d): 0,001; 0,01; 0,5g
 • Baždarna vrijednost (e): 0,01; 0,1; 0,5g
 • Linearnost: ±0,003;  ±0,03;  ±0,5
 • Reprodukcija: ±0,003;  ±0,03;  ±0,5
 • Najmanja težina: 0,02g; 0,5g; 25g
 • Odobrenja: CE / OIML Klasa II (pogodne za baždarenje na terenu)
 • Isporuka uključuje: 1 x PCE-LSM (jedan od modela), 1 x ispravljač i uputstvo, 1 x vjetrobran (samo za modele PCE-LSM 200 / PCE-LSM 2000)
 • Opcionalno možete naručiti: Software paket, RS-232 za USB, štampač, set za određivanje gustoće čvrstih tvari (na slici dole)

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

MJERAČ_GUSTOĆE__PCE-LSM_200_1.jpg

Mjerač gustoće PCE-LS serije

Precizna vaga visoke klase sa internom kalibracijom, grafičkim display-om, višejezičnim menijem, RS-232 interface-om, opcionalnim software-om / Područje vaganja: 0 ... 500 ili 0 ... 3000g / Rezolucija: 0,001g / 0,01g

MJERAČ_GUSTOĆE_pce-ls-500.jpg

 

Precizna vaga LS-serije odlikuje se visokom tačnošću, mnogim funkcijama i povoljnom cijenom. Vaga sadrži robusno i stabilno kućište od lijevanog aluminija. Grafički display sa prikazom kapaciteta omogućava jednostavno očitavanje mjernih rezultata. Pomoću opcionalnog softwarea i data-kabela moguće je prenijeti podatke sa precizne vage na PC ili Laptop. Ako vaš Laptop sima samo USB- interface, nudimo Vam odgovarajući adapter sa RS-232 na USB. Pored interne kalibracije vagu je moguće i eksterno kalibrisati pomoću opcionalno isporučivih utega (samo ako vaga još nije kalibrisana).
Pribor, kao npr set za mjerenje gustoće, zaokružuje program precizne vage.

 

 • Mjerno područje: 500g, odnosno 3000g
 • Rezolucija (d): 0,001; 0,01g
 • Baždarna vrijednost (e): 0,01; 0,1g
 • Linearnost: 0,0015g; 0,015g
 • Reprodukcija: ±0,002g;  ±0,03g
 • Platforma: Ø 120 mm, odnosno  165 x 165 mm
 • Brojanje uzoraka: da, sa odabirljivim brojem referentnih uzoraka
 • Najmanja težina uzoraka kod brojanja: 0,006 g; 0,06g
 • Odobrenja: CE / OIML Klasse II
 • Isporuka uključuje: 1 x vaga LS (jedan od modela), 1 x vjetrobran (samo za model PCE-LS-500), 1 x ispravljač, uputstvo
 • Opcionalno možete naručiti: Software kit, RS-232 - USB adapter, štampač, set za određivanje gustoće

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač gustoće PCE-ABZ serije

Analitička vaga laboratorijske klase visoke rezolucije, eksternom kalibracijom, standardnim displayom, RS-232 inteface-om i opcionalnim softwareom

MJERAČ_GUSTOĆE_pce-abz-200c.jpg

 

Analitička vaga PCE-ABZ serije služi za egzaktno mjerenje težine u g i mg. Staklena zaštita od strujanja zraka (u opsegu isporuke) reducira vanjske uticaje kao npr udisanje ili propuh na minimum. Robusno metalno kućište analitičke vage garantuje stabilnost pri vaganju. Pomoću opcionalnog software-a i data-kabela moguć je prijenos podataka sa analitičke vage direktno na PC ili laptop. Ukoliko Vaš laptop sadrži samo USB-interface nudimo Vam  odgovarajući adapter RS-232-USB.

 

 • Maksimalni kapacitet: PCE-ABZ100: 100g, odnosno PCE-ABZ200:  200g
 • Očitljivost: 0,0001mg
 • Reprodukcija: 0,00015 g
 • Linearnost: ±0,2mg
 • Dimenzije plate: Ø 90
 • Isporuka uključuje: Vaga PCE-ABZ (jedan od modela). ispravljač, stakleni vjetrobran
 • Opcionalno možete naručiti:Sofware set, RS-232-SB adapter, štampač, set za određivanje gustoće

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač gustoće PCE-AB serije

Analitička vaga visoke laboratorijske klase sa internom kalibracijom, grafičkim display-om, višejezičnim menijem, RS-232 interface-om, opcionalnim software-om Područje vaganja: 0 ... 100 ili 0 ... 200g / Rezolucija: 0,0001g (0,1mg)

MJERAČ_GUSTOĆE_pce-ab-200c.jpg

 

Analitička vaga PCE-AB serije služi za egzaktno mjerenje težine u g i mg. Staklena zaštita od strujanja zraka (u opsegu isporuke) reducira vanjske uticaje kao npr udisanje ili propuh na minimum. Robusno metalno kućište analitičke vage garantuje stabilnost pri vaganju. Grafički display sa prikazom kapaciteta omogućava jednostavno očitavanje rezultata. Pomoću opcionalnog software-a i data-kabela moguć je prijenos podataka sa analitičke vage direktno na PC ili laptop. Ukoliko Vaš laptop sadrži samo USB-interface nudimo Vam  odgovarajući adapter RS-232-USB. Dodatno, vaga sadrži funkciju eksterne kalibracije tako da se rekalibracija može napraviti pomoću utega za baždarenje (samo ako vaga još nije kalibrisana).

 

 • Maksimalni kapacitet: PCE-AB100: 100g, odnosno PCE-AB200: 200g
 • Očitljivost (d): 0,0001 (0,1 mg)
 • Baždarna vrijednost (e): 0,001 g  (1 mg)
 • Reprodukcija: 0,00015 g
 • Linearnost: ±0,2 mg
 • Vrijeme utitravanja: <5 s
 • Isporuka uključuje: Vaga PCE-AB (jedan od modela). ispravljač, stakleni vjetrobran
 • Opcionalno možete naručiti:Sofware set, RS-232-SB adapter, štampač, set za određivanje gustoće

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba