amt-metriks_random_05.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | WEBSHOP

Mjerači vlage u materijalu / vlagomjeri

Material Feuchtemessgeräte für Absolutfeuchte / Absolute Moisture Meters

 

Uređaji za mjerenje apsolutne vlage raznih materijala naći ćete u našoj ponudi. Rukovanje mjeračima vlage je vrlo jednostavno. U kratkom vremenu možete izmjeriti apsolutnu vlagu np. drva, građevinskih materijala, plodova kao žitarice i kafa ili takođe papira, tkanine i pamuka. Na uređaje možete priključiti razne sonde za odgovarajuću vrstu materijala. Za većinu materijala su u uređajima sačuvane baždarne krivulje (karakteristična krivulja materijala). Potrebno je samo odabrati određenu krivulju za materijal kojeg želite ispitati i već možete mjeriti i na uređaju očitati apsolutnu vlagu objekta. Za materijale za koje nije sačuvana krivulja možete sami pohraniti specifičnu krivulju (model FMD).  Za to se moraju napraviti korelacijski testovi u ormaru za sušenje.

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač vlage ubodni za drvo TFA 30.5502

Povoljan ubodni vlagomjer za drvo i građevinski materijal

MJERAČ_VLAGE_UBODNI_305502.jpg

 

Vrlo jednostavan za upotrebu ubodni mjerač vlage za drvo i građevinski materijal.

 

Osnovne karakteristike:

 • Jednostavna upotreba
 • Povoljna cijena
 • Za mjerenje vlage u drvu i građevinskom materijalu
 • Sa indikacijom temperature
 • Mjerno područje drvo: 6...42%
 • Mjerno područje građevinski materijal: 0.2…2%
 • Temperatura: 0…+40°C/+32…+104°F
 • Težina: 80g
 • Dimenzije: 80 x 40 x 20 mm
 • Baterije su uključene u isporuku

 

Za detaljnije karakteristike kontaktirajte nas na telefon: +387 32 650 745

Mjerač vlage ubodni TFA 30.5500

Uređaj sa externim iglama za mjerenje vlage drveta

MJERAČ_VLAGE_UBODNI_305500.jpg

 

Mjerač vlage za drvo TFA 30.5500 je vrlo jednostavan za posluživanje. Potrebno je uređaj sa dvije igle utaknuti u drvo  i očitati vrijednost apsolutne vlage drveta u % na svjetlećoj traci.

 

 • Jednostavan posluživanje
 • Mjerno područje drvo: 6…44%
 • Mjerno područje građevinski materijal: 0,2…2%
 • Tačnost: ±1%
 • Dužina elektrodi: 8mm
 • Težina: 100g
 • Dimenzije: 130x40x21 mm
 • Robustno kućište
 • Kompaktna izvedba
 • LCD-display dobro očitljiv i kod jakog sunčanog svjetla
 • Nije potrebna rekalibracija (mjerni princip vodljivosti sa pripremljenom prosječnom za europske vrste drveta)

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač vlage ubodni TFA 30.5501

Mjerač vlage za 150 vrsta drveta

MJERAČ_VLAGE_UBODNI_ZA_DRVO_30.5501.jpg

 

 • Ovaj mjerač posjeduje 8 kalibracionih skala za 150 vrsta drveta
 • Mjerač ima integrisan senzor za vlagu, eksterni senzor na kablu za temperaturu, kao i eksterni kabelsenzor za vlagu
 • Mjerni princip: Električni otpor
 • Automatska kompenzacija temperature
 • Dužina elektroda: 8mm
 • Tačnost: ± 1%
 • Mjerno područje: 0...99,9%
 • Baterije: 2 x 1,5V AAA
 • Dimenzije: 180 x 50 x 31mm
 • Težina: 175g

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

mjerač_vlage_30.5501_2.jpg mjerač_vlage_tfa_30.5501_1.jpg

Profesionalni mjerač vlage DampMaster

Odabir različitih grupa materijala / mokro-suho indikator / stabilno, ergonomsko kućište / self-test funkcija

holzfeuchte-messgeraet-dampmaster.jpg

 

 Kompaktan mjerač vlage za mjerenje apsolutne vlage različitih građevinskih materijala. Integrisane sonde Vam omogućavaju širok spektar mjerenja bez dodatne opreme. Gumirano ergonomično kućište olakšava uranjanje sondi i u najtvrđe materijale. Mjerač vlage posjeduje posllednju mikroprocesorsku tehnologiju sa "built-in" karakteristikama kao što je povećanje tačnosti.  Mjerač vlage materijala posjeduje mogućnost odabira više različitih vrsta materijala. LCD displej sa grafičkim prikazom olakšava lako čitanje rezultata mjerenja. Profesionalni mjerač vlage posjeduje i mogućnost samo-testiranja.  Zahvaljujući svojim integrisanim karakteristikama, izmjerena vrijednost vlage materijala je analizirana i interpretirana i prikazana u odnosu mokro/suho. Mjerač vlage takođe poseduje mogućnost automatske kompenzacije temperature.

 • Omogućen različit odabir grupa materijala grupa omogućiti (drvo i građevinski materijal)
 • Omogućava vam sve relevantne informacije
 • Mokro-suhi indikator
 • Stabilno, ergonomsko kućište
 • Mogućnost prikaza u ° C ili ° F
 • Podesivi LCD s pozadinskim osvjetljenjem
 • Izmjenjivi senzori
 • automatsko isključivanje
 • Mjerno područje od 0 do 90%
 • Rezolucija 0,1%
 • Težina 169 gr

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

 

Mjerač vlage PCE-HGP

Kombinovani mjerač za relativnu vlagu i temperaturu kao i apsolutnu vlagu materijala u drvu i građevinskim materijalima (tačka rosišta via Nomogramm)

materialfeuchtemesser-pce-hgp-gr.jpg

 

Ovaj mjerač vlage materijala je predviđen za profesionanu primjenu u mjerenju klimatskih uslova ili za inspekciju štete u građevinarstvu. Uređaj utvrđuje pored relativne vlage i prostorne temperature također i apsolutnu vlagu građevinskih materijala i drveta. Pomoću tablice u opsegu isporuke možete utvrditi i tačku rosišta. Dakle ovim uređaje dobivate stvarni multitalenat visoke tačnosti za primjenu na terenu. Daljnja prednost ovog uređaja leži u jednostavnom rukovanju, malim dimenzijama i maloj masi. Uređaj možete staviti u Vaš džep tako da ste uvijek spremni za mjerenje. Skinite zaštitni poklopac uključite uređaj pomoću dvije tipke lijevo od display-a (istovremeno pritisnuti), odaberite pomoću tipke željeni mjerni modus i već možete vršiti mjerenje.

Opseg isporuke
1 x Mjerač vlage materijala PCE-HGP (uklj. 2 standardne igle), 1 x baterije, 2 x ubodne igle za tvrdi materijal, 1 x zaštitna kapa, uputstvo uklj. nomogram za točku rosišta

Opcionalno možete naručiti ISO certifikat i rezervne mjerne igle

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač vlage u materijalu PCE-PMI 1

Mjerenje vlage bez oštećenja površine materijala / Mjerni princip sa mjerenjem vlage preko električne otpornosti materijala / Mjerenje vlage u betonu, drvu, gipsu, malteru,.. / Max-Min- i Hold-Funkcije

materialfeuchte-messgeraet-pce-pmi1.jpg

 

Mjerač vlage materijala PCE-PMI 1 predstavlja idealno oruđe za kontrolu vlage na građevinskim objektima. Mjerač vlage građevinskog materijala omogućava brzo i idealno određivanje vlage betona, u drvu ili nekom drugom materijalu.Vlagomjer sa napajanjem na baterije je preporučljiv kod mjerenja površine materijala ukoliko ne smije da dođe do oštećenja površine. Mjerni metod Vam dozvoljava ponovno mjerenje na istom mestu na kom ste već izvršili mjerenje. Mjerač vlage za beton, drvo, gips PCE PMI-1 se prevashodno koristi na gradilištima, trgovinama građevinskog materijala,... Važna primjena mjerača vlage je i mjerenje vlage u zidovima bez oštećenja. U starim zgradama, mjerać omogućava pronalaženje vlažnih mjesta u zidovima. Takođe mjerač vlage PCE-PM 1 nalazi upotrebu u industriji prerade drveta i šumarstvu. Plastično kućište otporno na udarce omogućava upotrebu i u teškim uslovima na gradilištu, šumi ili garaži. Rukovanje mjeračem PCE-PMI 1 je veoma jednostavno. Jednostavno prislanjanje sonde na materijal je dovoljno za mjerenje vlage do 40 mm dubine bez oštećenja površine. Pritiskom na žuto dugme, vrijednost vlage materijla će se prikazati na lako očitljivom display-u sa pozadinskim osvetljenjem. Max/Min funkcija memoriše najviše i najniže izmjerene vrijednosti vlage.  Ergonomično dizajniran instrument sa 4 tipke  prilagođen je korisniku i stoga je izuzetno lak za rukovanje. PCE PMI-1 mjeri vlagu materijala na osnovu električne otpornosti materijala.Na display-u su prikazane vrijednosti području od 0 do 100 dgt

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerači vlage za biomasu BTS i ATS serije

Povoljni i pouzdani mjeraču vlage za laboratorijsku upotrebu

ats_bts_z.jpg

 

 

Vaga za mjerenje vlage u biomasi BTS i ATS  za primjenu u industriji i laboratoriju. Idealna za ispitivanje kvalitete. Mjerači vlage ATS i BTS serije  mjere brzo i pouzdano vlagu u procentima, suhu masu u procentima. Dva halogenska  grijača sa po 100W su dugotrajni i garantuju brzo i jednomjerno sušenje ispitnog objekta. Rukovanje vagom je vrlo jednostavno: potrebno je malu količinu uzorka staviti u uređaj, zatvoriti poklopac, pritisnuti tipku i na kraju očitati rezultat (vlagu materijala tj. količinu suhog materijala). Pored specijalne primjene za analizu vlage uređaj je moguće koristiti i kao vrlo preciznu vagu u miligramima.

 

Materijal uzorka:

Sa vagom za mjerenje vlage materijala moguće je izmjeriti vlagu najrazličitijih materijala. sintetički granulat, piljevina, pelet, apotekarski prah, blato, vlaknaste tvari, duhan, začini, čaj, žitarice, tjestenina, mlijeko, tekstil, orašasti plodovi,... Ovisno o količini vlage (ekstremno: blato / prah) trajanje procesa može biti duže ili kraće, kod većine uzoraka samo par minuta.

 

 • Težina uzorka: max. 110 g, 60g, 120g, 210g (zavisno od modela)
 • Rezolucija:0,01 g, 0,001g
 • Tačnost (veličina uzorka >5 g): ± 0,01%
 • Maximalna temperatura sušenja: 160°C
 • Prikaz grafikona sušenja na display-u
 • Halogeni grijači: 2 x 100W 78mm
 • Memorija: 20 programa sušenja
 • Dimenzije posude za uzorke: f90mm
 • U isporuku je uključen i software
 • USB interface, RS 232 interface, PS2

 

 

 

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Vaga za mjerenje apsolutne vlage AGS serije

Povoljni uređaji za mjerenje vlage, software uključen u isporuku

mjeraci_vlage_ags_.jpg

 

Vaga za mjerenje vlage u biomasi AGS serije  za primjenu u industriji i laboratoriju. Idealna za ispitivanje kvalitete. Mjerači vlage AGS serije  mjere brzo i pouzdano vlagu u procentima, suhu masu u procentima. Dva halogenska kvarcna grijača sa po 200W odnosno 500W su dugotrajni i garantuju brzo i jednomjerno sušenje ispitnog objekta. Rukovanje vagom je vrlo jednostavno: potrebno je malu količinu uzorka staviti u uređaj, zatvoriti poklopac, pritisnuti tipku i na kraju očitati rezultat (vlagu materijala tj. količinu suhog materijala). Pored specijalne primjene za analizu vlage uređaj je moguće koristiti i kao vrlo preciznu vagu u miligramima.

 

Materijal uzorka:

Sa vagom za mjerenje vlage materijala moguće je izmjeriti vlagu najrazličitijih materijala. sintetički granulat, piljevina, pelet, apotekarski prah, blato, vlaknaste tvari, duhan, začini, čaj, žitarice, tjestenina, mlijeko, tekstil, orašasti plodovi,... Ovisno o količini vlage (ekstremno: blato / prah) trajanje procesa može biti duže ili kraće, kod većine uzoraka samo par minuta.

 

U ponudi imamo šest modela ovog mjerača vlage za biomasu zavisno od količine uzorka i maximalne temperatute sušenja.

 

 • Težina uzorka: max. 50g, 100g, 250g, (zavisno od modela)
 • Rezolucija: 1mg
 • Tačnost (veličina uzorka >5 g): ± 0,06%
 • Maximalna temperatura sušenja: 160°C odnosno 250°C (zavisno modela)
 • Prikaz grafikona sušenja na display-u
 • Halogeni radijatori: 2 x 118mm 200W, odnosno 2 x 118mm 500W
 • Memorija: 20 programa sušenja
 • Dimenzije posude za uzorke: f90mm
 • U isporuku je uključen i software
 • USB interface, RS 232 interface, PS2

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač vlage za žitarice FS 2000

Uređaj za mjerenje apsolutne vlage žitarica (žito, kukuruz, raž ...)

fs-2000-getreidefeuchte-250x250.jpg

 

Mjerač vlage FS-2000 predviđen je za brzo i tačno mjerenje vlage u žitaricama. Uređaj mjeri vlagu kod žita, kukuruza, raži ... (u zrnu). Mjerač vlage FS-2000 koristi se tamo gdje je upotreba specijalne vage za mjerenje vlage preskupa ili nepraktična. Mjerni uređaj je zbog svoje kompaktne izvedbe i jednostavnog posluživanja veoma praktičan za upotrebu direktno na mjestu uzimanja uzorka i nudi u sekundi mjerne vrijednosti (dakle mjerenje direktno na polju, u mlinu, sušari ili silosu), bez specijalne pripreme uzoraka jer meljenje žitarica nije potrebno.

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

 

Mjerač vlage tla PCE-SMM1

Instrument za mjerenje vlage u zemljištu

bodenfeuchte-messgeraet-pce-smm-1.jpg

 

Mjerač vlage tla PCE-SMM 1 je idealan za brzo određivanje vlage u zemljištu.Mjerač vlage u zemljištu prikazuje vrijednost vlage zemljišta od 0 - 50%. Kompaktna veličina i opcionalno pakovanje baterija Vam omogućavaju mobilnu upotrebu , a  vodootporno plastično kućište omogućuje  korištenje mjerač i u teškim uslovima. Mjerač vlage tla poseduje jednostavan princip mjerenja zbog koga je olakšano mjerenje tako da i neobučeno osoblje može rukovati instrumentom bez ikakvih poteškoća. Mjerač posjeduje funkcije zadržavanja vrijednosti, minimalne i maksimalne vrijednosti.

Karakteristike:

 • Jednostavno rukovanje
 • Merno područje do 50%
 • Rezolucija: 0.1%
 • Veliki LCD displej
 • 250 mm dužina sonde
 • Min, Max i data hold funkcija
 • Indikator statusa baterije
 • Vodootporno plastično kućište

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač vlage za zemlju/tlo TRIME-FM, IMKO GmbH

trime-fm.jpg

 

 

Mjerač vlage TRIME-FM  je standard u mjerenju volumena vlage u poroznim materijalima. Širok spektar primjene čak i u materijalima sa visokom slanoćom čine ga uređajem je bez premca. Inteligentna automatska sonda temeljena na tehnologiji radara( TDR). Robustno i vodootporno (IP 67) aluminijsko kućište, izdržat će  i najveće zahtjeve uz svakodnevnu upotrebu na terenu.
Nova radarska tehnologija sondi nema granica primjene i konkurencije zbog brzine odziva  i tačnosti.

 

U isporuku je uključeno sljedeće: Mjerač vlage TRIME-FM, sonda P3, punjač, RS232 kabal, software, dva svrdla, kofer, uputstvo

 

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon: +387 32 650 745

 

Na sljedećem linku možete preuzeti brošuru za mjerač vlage TRIME-FM:

 

MJERAČ_VLAGE_TRIME_FM_brochure.pdf

pdf, 648.4K, 03/11/14, 1736 downloads

Mjerač vlage zemljišta TDR-100

Ručni mjerač vlage za tlo, sa prikazom tačke uvenuća / stepen zasićenja tla, RS-232-data-interface-om i engleskim software-om za programiranje

erd-boden-feuchtemesser-tdr-100.jpg

TDR-100 je praktičan i tačan uređaj za mjerenje vlage tla. Uređaj Vam pri tome nudi aktuelnu količinu vlage u apsolutnim % kao i tačku uvenuća tj. stepen zasićenja tla / zemlje. Zašto biste trebali koristiti ovaj uređaj? Pored čvrstih tvari u zemljištu se nalazi i zrak čiji udio varira ovisno o vrsti zemljišta. Kompaktno zemljište sadrži manje zraka (cca 40 Vol. %) nego pjeskovito zemljište (i do 60 Vol. %). Ako je udio zraka u zemljištu veći  onda je gustoća zemljišta manja tako da zrak može biti zamjenjen vodom. Ako je postignuto ovo stanje tada se govori o zasićenom zemljištu. Pod normalnim uslovima zemljište nije u stanju zadržati svu količinu vode tako da ova ponire. Stanje u kojem tlo može zadržati vodu naziva se  poljski kapacitet zemljišta (PKv u Vol %). Rahlo zemljište nije u stanju dugo zadržati vodu i poljski kapacitet zemljišta ovdje leži daleko ispod stepena zasićenosti. Suprotno silama koje vežu vodu za zemljište biljke "usišu" vodu preko korijena. Napon usisavanja biljaka je ograničen i nije u stanju izdvojiti svu vodu iz zemljišta. Stanje do kojega biljke mogu izdvojiti vodu iz tla nazivamo tačka venuća (Tv u Vol %). Biljke mogu koristiti vodu koja je na raspolaganju između tačke venuća i poljskog kapaciteta zemljišta za vodu.

Napominjemo: Mjerač vlage zemljišta radi uvijek u kombinaciji sa sondom koja odgovara za određenu vrstu zemljišta. Sonde nudimo odvojeno u tri dužine.

Primjena:

Ovaj mjerač vlage tla se uglavnom koristi u području poljoprivredne proizvodnje. Sve više i u optimiziranju uzgoja biljki i staklenicima ili za bolje planiranje navodnjavanja nogometnih travnjaka, terena za golf i ostalih sportskih terena.

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač vlage u papiru PCE-W3

Mjerač apsolutne vlažnosti papira za recikliranje u (% H2O) sa veoma robusnom sondom

PCE-W3.jpg

 

Mjerač vlage papira za profesionalnu upotrebu pri ulaznoj kontroli kvaliteta velike količine papira ili kontejnera papira. PCE W3 mjerač vlage možete izmjeriti tačan sadržaj vlage papira već na ulaznom skladištu, tako da ukoliko postoji problem sa proizvodom možete odmah uložiti reklamaciju. Još jedna prednost ovog mjerača jeste jednostavnost rukovanja, sa veoma malim dimenzijama, kao i postojanim kućištem. Mjerač vlage PCE W3 se isporučuje sa kalibracionim certifikatom, a kao opciju Vam nudimo i ISO kalibracioni certifikat.

PCE-W3 mjerač vlage sa veoma robusnom sondom detektuje apsolutnu vlažnost sa visokom preciznosti.

Ubacite sondu u papir, prekidač dovedite u “ON” poziciju i očitajte apsolutnu vlagu na display-u.

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač vlage u papiru P2

Mobilni uređaj za mjerenje vlage u rolnama i naslagama papira

papierfeuchtemesser-p2.jpg

 

Mjerač vlage papira P2 koristi se za brzo i tačno mjerenje apsolutne vlage papira za pakovanje, papira za vreće, kartona i lepenke. Kontaktno mjerenje bez oštećenja površine materijala čini ovaj uređaj naročito atraktivnim za upotrebu na mašinama za papir, u laboratoriji, u otpremanju, ulaznoj kontroli kao i na terenu za brzo mjerenje. Uređaj se može koristiti za mjerenje vlage papira u rolama kao i naslagama papira na paletama. Mjeri se stvarna, apsolutna vlaga.

 

Karakteristike:

 • Mobilan uređaj (džepnog formata)
 • Napajanje baterijama
 • Lagan i jednostavan za rukovanje
 • Brzo i tačno merenje
 • Pogodan za skoro sve vrste papira i kartona
 • Pogodan za merenje na rolnama i naslagama papira
 • Mjeri bez oštećenja materijala
 • Fabrički kalibrisan
 • Senzor na poleđini uređaja
 • Isporučuje se u kompletu; u kovčegu sa baterijom, kalibracijskim standardom i uputstvom

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač vlage u papiru P4

Mobilni uređaj za mjerenje vlage za apsolutnu vlagu lakiranih, tvrdih papira

messgeraet-fuer-papierfeuchte-p4-1.jpg

 

Mjerač vlage papira P4 koristi se za mjerenje apsolutne vlage premazanog papira velike gustine. Kontaktno mjerenje bez oštećenja površine materijala čini ovaj uređaj naročito atraktivnim za upotrebu na mašinama za papir, u laboratoriji, u otpremanju, ulaznoj kontroli kao i na terenu za brzo mjerenje. Uređaj se može koristiti za mjerenje vlage papira u rolama kao i naslagama papira na paletama. Mjeri se stvarna, apsolutna vlaga.

 

Karakteristike:

 • Mobilan uređaj (džepnog formata)
 • Napajanje baterijama
 • Lagan i jednostavan za rukovanje
 • Brzo i tačno mjerenje
 • Pogodan za skoro sve vrste papira i kartona
 • Pogodan za merenje na rolnama i naslagama papira
 • Mjeri bez oštećenja materijala
 • Fabrički kalibrisan
 • Senzor na poleđini uređaja
 • Isporučuje se u kompletu; u kovčegu sa baterijom, kalibracijskim standardom i
  uputsvom

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Termo-higrometar RH5

Specijalni higrometar za mjerenje temperature i relativne vlažnosti u naslagama papira

papierfeuchtemesser-rh5-250px.jpg

 

Ubodni-Higrometar je predviđen za mjerenje relativne vlažnosti i temperature u naslagama papira  papira, lepenki, kartona... u skladištu ili tvornici papira. Postoje dva modela: 
- TS
- TSK (uklj. naprava za kalibraciju)
Za mjerenje vlažnosti i temperature u naslagama papira potrebno je ugurati ubodnu sondu između slojeva u kupu a mjerne vrijednosti se očitavaju na display-u uređaja.
Higrometar se može isporučiti sa opcionalnim standardima za kalibraciju za tačno rekalibrisanje u
 pogonskoj laboratoriji. Uređaj je izvanredno pogodan za utvrđivanje korelacije između apsolutne vlage na vitlu (tambour) papirnog stroja i relativne vlažnosti u papiru na paleti ili u skladištu.

 

Karakteristike:

 • Mjeri relativnu vlažnost i temperaturu
 • Mjerna metoda bez oštećenja objekta
 • Hold-funkcija za zadržavanje vrednosti
 • Veliki display
 • Jednostavno rukovanje
 • Auto-power-off (baterija: 9V-blok)
 • Dužina ubodne sonde: 295 mm (Aluminijum)

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač vlage - vode u ulju PCE-WIO 1

za brzo određivanje apsolutne vlage u ppm vode u ulju

wasser-in-oel-pce-wio-1.jpg

 

Mjerač vlage/vode u ulju PCE-WIO 1  utvrđuje apsolutni sadržaj vode u silikonskim, organskim,  ester,  mineralnim uljima  u ppm.

Karakteristike:

 • Pritisak 30 MPa
 • Naknada temperature
 • Senzor IP65
 • Brzo vrijeme odziva
 • Manji troškovi
 • Sinterovani metalni filtar
 • Jednostavna instalacija
 • RS232 interface
 • Nije potrebno dodatno napajanje senzora
 • Mjerno područje: od 10 do 10.000 ppm u ulju
 • Mjerno područje za temperaturu:  -20 ... 60 °C

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač temperature i vlage FMU

Nadogradivi mjerni sistem za temperaturu i vlagu za npr skladišne ili proizvodne hale (nadzor do 99 mjernih mjesta)

temperatur-feuchtigkeitsmesser-fmu-set(1).jpg

 

Mjerni sistem sadrži mjerač vlage, mjerač temperature, obradnu jedinicu i PC-priključak. Najčešća primjena FMU je mjerenje i nadzor klime u skladišnim i proizvodnim halama. Mjerni podaci snimljeni pomoću senzora za vlagu i temperaturu prenose se neprekidno na PC. Za svako mjerno mjesto se mogu pomoću isporučenog softwarea pohraniti granične i alarmne veličine sa oznakom mjernog mjesta. Kod prekoračanja ovih vrijednosti ukjučuje se predalarm. Nakon toga se pojavljuje  alarm vidljiv kao trepteći prikaz na PCu. Pomoću  dodatnog releja može se uključiti sirena ili sličan  uređaj.
Mjerač temperature i vlage FMU sadrži Mail-Funkciju koja omogućava slanje alarmnih dojava, npr. na Vaš mobitel (npr slijedeću vijest: mjerač vlage 14 u skladištu 4 dojavljuje alarm). Tako da ćete i izvan radnog vremena ili ako ste na putu uvijek biti informisani o eventualnim smetnjama u skladišnoj hali i možete poduzeti odgovarajuće mjere.
Po želji sve dojave greški sa određenim mjernim vrijednostima sakupljaju se u tzv Logfile i pohranjuju kao tekstovna datoteka za dokumentiranje.
Senzori se postavljaju u određene hale i vežu pomoću kabela sa  razdjelnim modulom. Razdjelni modul je spojen sa temeljnom stanicom koja je pomoću RS232 povezana sa računalom (PC). Jedna mini mreža za nadgled jedne prostorije skladišta sastavljena od temeljne stanice, razdjelnika, kao i dva 2 senzora (vlaga i temperatura).

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač vlage za biomasu PCE-MB...C serije

Pogodni su za za industrijsku ili komercijalnu upotrebu

miniatur-darrofen-pce-mb-c-.jpg

 

 

U ponudi imamo četiri modela ovog mjerača vlage za biomasu zavisno od količine uzorka, rezolucije,.. Između ostalog pogodni su sa mjerenje vlage u piljevini, peletu, žitaricama, sušenim biljkama, tjestenini,

 

 • Težina uzorka: max. 110 g, 60g, 120g, 210g (zavisno od modela)
 • Rezolucija:0,01 g, 0,001g
 • Tačnost (veličina uzorka >5 g): ± 0,03 g, ± 0,003 g
 • Opcionalno možete naručiti software
 • USB interface
 • RS 232 interface

 

 

 

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač vlage ubodni FL serije

Za slamu, sijeno, stočnu hranu, pijesak, celulozu, velika memorija

viehfutter-feuchtemesser-fl-1-500.jpg

 

 

U ponudi imamo dva modela Ubodnog mjerača vlage FL serije: sa software paketom, kasetom i bez software-a

 

 • Sadržaj vode : 8 % ... 60 %
 • Temperatura: -20 °C ... +120 °C
 • Opcionalno možete naručiti štampač

 

 

 

 

 

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

 

 

Mjerač vlage za papir PM-3

Nedestruktivno mjerenje vlage u rolama papira kao i gomilama papira, automatska kompenzacija temperature

papier-feuchtemessgeraet-pm-3-500.jpg

 

 

 • Sadržaj vlage: 2 % ... 25 %
 • Temperatura: 0 °C ... +40 °C    
 • Opcionalno možete naručiti software paket, štampač, kao i certifikat o kalibraciji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Univerzalni mjerač vlage PCE-MMK 1

universalfeuchtemesser-pce-mmk1-500.jpg

 

 

 • Jednostavno korištenje
 • Za drvo, papir, karton i građevinske materijale
 • Pokazivač baterije
 • Temperatura se može mijenjati između ° C ili ° F
 • Otpor kao  metoda mjerenja
 • Vrste drva i građevinskog materijala postavljeno
 • 3 različite elektrode u isporuci
 • Prilagodljiv za duge i kratke igle
 • Mjeri temperatur i vlažnost zraka
 • Max i min vrijednost
 • Unutrašnje  i vanjske elektrode
 • Za relativnu i apsolutnu vlagu
 • U isporuku je uključeno i sljedeće: 1 x mjerna kapica za samo-testiranje, 1 x mjerni poklopac za vanjske elektrode, 1 x Rammelektrode, 1 x udarna elektroda, 1 x papir elektroda, 2 x 30 mm igle, 2 x 150 mm ispitne sonde, 2 x 300 mm ekstenzije, 1 x uputstvo

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerenje sa univerzalnim mjeračem vlage PCE-MMK 1

universalfeuchtemesser-pce-mmk1-anwendung-1-500.jpg universalfeuchtemesser-pce-mmk1-anwendung-2-500.jpg universalfeuchtemesser-pce-mmk1-anwendung-3-500.jpg
universalfeuchtemesser-pce-mmk1-anwendung-4-500.jpg universalfeuchtemesser-pce-mmk1-lieferumfang-250.jpg  

Mjerač vlage za kožu PCE-SKR6

Mobilni mjerač vlage za kožu, veliko mjerno područje

mjerac-vlage_-za-kozu-pce-skr-6.jpg

 

 

Tehničke karakteristike:

 • Mjerno područje: 8%...30%
 • Rezolucija: 0,1%
 • Mjerno vrijeme ca. 10 sekundi
 • 4 igle  Ø 0,9 x 2,5 mm
 • Display LCD
 • Napajanje: 9 V blok baterija 6F22
 • Dimenzije: 110 x 80 x 55 mm
 • Težina: ca. 200g

Za detaljnije informacije nazovize na: +387 32 650 745

  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba