amt-metriks_random_06.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | WEBSHOP

 

tab #1

 A

 Altimetar

 Akcelerometri

 Analizatori dimnih plinova

 Analogni barometri
 Analogni multimetri

 Analogni i digitalni indikatori

 Analogni higrometri

 Analogni termometri

 Analizatori buke

Analizatori dimnih plinova

 Analizatori zvuka

 Analizatori vibracija
 
Anemometar

 Aneroid barograf
 Amperemetar

 Areometri

 Aspiracijski higrometar po Assmann-u

 Autoklavi - parni sterilizatori

 Automatske met. stanice

 B

 Barometar
 
Boroskope

 Brojači čestica

 Brojači frekvencija

 Brojači prašine

 Brojila

 Bukomjeri

 C

 Centrifuge

 Ciklometri

 CO2-mjerni uređaji

 D

 Dataloggeri

 Datalogge/software  (Lambrecht)

 Daljinomjeri

 Detektori propuštanja-curenja

 Detektori plina-gasa

 Destilatori

 Denzimetri
 Dijamant testeri

 Diferencijalni manometri
 
Digitalna pomična mjerila
 Digitalni termometri
 
Digitalni manometri

 Dodaci za smartphone
 Dozimetri
 
Durometri
 Durometeri-ispitni stalci

 Dvogledi /dalekozori
 
Dinamometri

 E


Elektrostatički mj. uređaji

Endoskopi
Ex - mjerni uređaji_oprema

 F


 
Fluorid-mjerni uređaji
 
Frekvencija-brojači

 Folija sa zračnim jastučićima

 Fotoaparati za velike brzin

 Fotometri (monoparam.)

 Fotometri (multiparamet.)

 Fotonaponski mjerači
 
Funktionsgeneratori

 G

 Gas mjerni uređaji
 
Gauss metar
 
Geigerovi brojači

 Geodetska oprema

 Geodetski alati

 Geotermometri
 
Glanc metri

 Grijače ploče, peći

 H

 

 Hlor-mjerni uređaji

 Hidrološke stanice
 
Higijena-mjerni uređaji

 Highspeed kamere
 
Higrometri

 Higrograf

 Hrapavost-mjerni uređaji

 I

 Infracrveni termometri
 Infracrvene kamere

 Inklinometar

 Indikatori napona

 Iluminometri

 Ispitni stalak za mj. snage

 Isparitelj klase "A"
 iPhone™ senzori

 

  

 K

 

 Kamere za inspekciju

 Kata termometri

 Kesice sa zip zap zatvaračem

 Kesice sa ziplock zatvaračem

 Klor-mjerni uređaji
 Kalibratori

 Kisik-mjerni uređaji

 Kišomjeri

 Kolorimetri

 Konduktometri

 Kranske vage
 KFZ-mjerni uređaji
 Klima-mjerni uređaji

 Klima komore

L

 Laboratorijske mješalice

 Laboratorijska oprema

 Laboratorijski termometri 
 LAN-mjerni uređaji
 
Laserski metri
 
Laserski mjerači udaljenosti
 
Laserski mjerači temperature
 LCR-mjerni uređaji
 Logik moduli
 Logik analizatori

 Luksometri
 
Lux-mjerni uređaji

 M

 Magnetna mješalica Hanna

 Magnetne mješalice Tehtnica
 
Manometar (digitalni)

 Maksimum termometri

 Mehanički dinamometri

 Menzure za kišomjere

 Meteorograf

 Meteorološke stanice

 Meteo zakloni, traverze

 Mikrometri

 Mini met. stanice

 Minimum termometri

 Minimum-maksimum termometri

 Mjerači boje

 Mjerači broja okretaja

 Mjerači brzine vjetra

 Mjerači buke

 Mjerači debljine

 Mjerači debljine laka

 Mjerači debljine materijala

 Mjerači debljine nanosa

 Mjerači debljine sloja

 Mjerači debljine stijenke

 Mjerači energije

 Mjerači emisije štetnih supstanci

 Mjerači frekvencije

 Mjerači gustoće

 Mjerači hrapavosti

 Mjerač isparitelja po Piche-u

 Mjerači izolacije

 Mjerači jačine magnetnog polja

 Mjerači kisika

 Mjerači nagiba

 Mjerači obrtnog momenta

 Mjerači okretnog momenta

 Mjerači otpora tla

 Mjerači plina

 Mjerači poroznosti

 Mjerači prašine

 Mjerači pritisne-tlačne sile

 Mjerači protoka

 Mjerači protoka vode

 Mjerači protoka zraka

 Mjerači radioaktivnosti

 Mjerači sadržaja iona

 Mjerači sadržaja soli

 Mjerači sjaja

 Mjerači snage

 Mjerači snage-ispitni stalci

 Mjerači snage prijanjanja

 Mjerači svjetla
 
Mjerači tvrdoće

 Mjerači toplotnog stresa

 Mjerači uzemljenja

 Mjerni uređaji za plin

 Mjerni uređaji za mrežu

 Mjerači vibracija

 Mjerači viskoznosti

 Mjerači vlage-relativna

 Mjerači vlage -apsolutna

 Mjerači vlage u materijalu

 Mjerači vlage za drvo

 Mjerači vlage za papir

 Mjerači vodljivosti

 Mjerači vremena

 Mjerači zategnutosti

 Mjerači zamućenosti

 Mjerači zračenja
 
Mjerni satovi
 
Mjerni alati
 
Mikroskopi
 Milliohmmetri
 
Mikroohmmetri
 Monitoring sistemi
 
Multimetri (digitalni)  
 
Multitesteri

 

 N


 Nivelir instrumenti

 O

 OBD-testeri

 Oprema za ispitivanje curenja
 Ohmmetri
 
Osciloskopi

 Ostala laboratorijska oprema
 
Ozon-mjerni uređaji

 P

 

 Pokazatelj redoslijeda faza

 Plinomjeri  
 
pH-mjerni uređaji
 
pH-testeri

 Prehrambene namirnice

 Pretvarači signala
 
Pirometri

 Piranometri

 Pitot cijev-manometar

 Pješčana kupatila

 Psihrometarski termometri po Assmann-u

 R

 Radioaktivnost-mj. uređaji

 Ručni tahometri
 
Redox-mjerni uređaji
 Refraktometri
 Rotacijski laseri

    

 S-Š

 
 
Salimetri

 Samoljepljivi džepići-omotnice za dokumentaciju
 Satellit-lokator

 Setovi mjernih uređaja

 Senzori za vjetar (Lambrecht)

 Senzori za tlak/pritisak

 Senzori za vlagu (Lambrecht)

 Seizmološke stanice

 Six termometri

 Silika gel

 Sjaj metri 

 Solarno zračenje-mjerni uređaji

 Spektrofotometar

 Spremnici podataka

 Standardni termometri

 Standardna met. stanica
 
Stereomikroskopi

 Sterilizatori
 
Stetoskopi
 
Stroboskopi
 Strujna kliješta
 Strujni transformatori

 Šejkeri, mučkalice

 Šubleri

 Šok loggeri
 

 T

 Tahometri (opt.& kontakt)
 Taupunkt-tačka rosišta
 
Temperatura-mjerni uređaji

 Temperatura (Lambrecht)
 Temperaturni senzori

 Termografi

 Termometarski set po Anschutz-u

 Termohigrografi

 Termostati
 Testeri izolacije

 Tenziometri

 Toplotni stres-mjerači

 Tragači kablova
 
Tvrdoća tekstila

 Tvrdoća-mjerni uređaji
 
Termohigrometri
 
Termo/Termografske kamere

 Termovizijske kamere
 
Termometri
 Teslametri
 
Termo/toplinski stres uređaji
 
Transport dataloggeri
 
Turbidimetri

 U

 Ultrazvučno čiščenje-uređaji

 Ultrazvučni mj. debljine

 Uljna kupatila

 Uređaji za ispitivanje hrane

 Uređaji za zaštitu na radu

 Uređaji za mjerenje udaljenosti

 Uređaji za analizu mašina

 Uređaji za mjerenje nivoa

 Uređaji za mjerenje pritiska

 Uređaji za mjerenje protoka vode

 Uređaji za mj. protoka gasova

 Uređaji za mjerenje sjaja

 Uređaji za kalibraciju

 Uređaji za traženje kablova
  

 V

 VDE-mj. uređaji (mobilni)
 VDE-tester (fiksni)

 Vage

 Vane anemometar, Pitot cijev

 Vatmetri

 Veliki display
 Vibraciometri

 Viskometri
 
Viskozimetri

 Visinomjeri

 Viseće vage
 Voltmetri

 Voda-mjerni uređaji

 Vodena kupatila

 Vremenske stanice

 Vrećice sa zip zatvaračem

 Vrećice sa ziplock zatvaračem

 

 Z

 Zaštita okoline-mjerni uređaji
 
Ziplock vrećice-kesice

 Zip zap vrećice-kesice

  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba