amt-metriks_random_02.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | WEBSHOP

Fotometar

Fotometri monoparametri i fotometri multiparametri

 

Fotometri i kolorimetri za mjerenje mnogih parametara vode u industriji, laboratorijama, na terenu, u vrtlarstvu i okolišu u našoj ponudi. 15 digitalnih mono - fotometara za analizu vode stoje na raspolaganju (uključujući rezerne dijelove, reagence, tehničke podatke). Ispitivanje kvalitete vode kompaktnim uređajima postaje sve važnije, tako i ispitivanje kvalitete pitke vode, industrijskih i otpadnih voda.

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Tester za slobodni hlor

Povoljan tester za slobodni hlor/klor

hi-701.jpg

 

 

 • Vrlo jednostavan za korištenje i precizniji od hemijski test kitova
 •  Idealan za: kvalitetu vode, okolinu, obrazovanje, bazene,...

 

 • Mjerno područje: 0.00 to 2.50 ppm
 • Rezolucija: 0.01 ppm
 • Tačnost: ±0.03 ppm ±3% od očitanja
 • Izvor svjetla: LED @ 525 nm
 • Detektor: silikonska fotoćelija
 • Metoda: USEPA 330.5 i standardna  4500-Cl G
 • Baterija. 1.5V AAA
 • Auto-off: nakon 10 minuta
 • Dimenzije: 81.5mm x 61mm x 37.5mm
 • Težina: 64 g
 • HI701 Checker® se isporučuje sa dvije kivete  sa poklopcima, starter kit reagensi za slobodni hlor za 6 testova, baterije i uputstvo.

Fotometra za hlor / klor

4 modela u ponudi

chlor-photometer-hi96701-2.jpg.jpg

 

Hlor-fotometar je pogodan za svakodnevno mjerenje količine hlora u vodi. Mjerač je jednostavan za rukovanje i prikazuje količinu hlora u roku od par sekundi. Odabir najpogodnijeg uređaja za Vašu namjenu ovisi uglavnom o mjernom području za hlor.
Fotometri služe ne samo za određivanje slobodnog hlora nego i ukupnog hlora u vodi, npr u bazenima ili kupkama. Lagan za rukovanje, povoljan i precizan, to su svojstva koje ovaj uređaj čine neodoljivim. Mjerni uređaji su već godinama u upotrebi u mnogim područjima industrije, istraživanja i razvoja.

Isporuka
1 x Hlor-Fotometar (jedan od četiri modela),  2 x mjerne kivete, 1 x baterija i uputstvo

Opcionalno: Reagensi za slobodni hlor, reagensi za ukupni hlor, reagensi za pH-vrijednost, rezervne kivete sa poklopcem

 

! ! ! Molimo za obaveznu nabavu odgovarajućih reagensa  za hlor-fotometar ! ! !

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Fotometar za nitrat

Mjerenje nitrata do 133 mg/l ili 30 mg/l nitrat-dušik

fotometar_za_nitrat.jpg

 

Fotometar je pogodan za mjerenje nitrata npr  vode u pivovarama ili u izvornim i podzemnim vodama. Nitrati u vodi nastaju uglavnom iz otpadnih produkta biljnog ili životinjskog porijekla i organizama koji sadrže dušik. Primarna toksičnost nitrata je mala, ali se u reducirajućem miljeu može stvoriti otrovan nitrit. Naročito ugrožena su mala djeca. U pivovarama se nitrat mjeri budući da previsoka koncentracija negativno utjeće na vrijenje kvasca.
Količinu nitrata u nezagađenim podzemnim / izvornim vodama moguće je mjeriti do max. 20 mg/l. Veće mjerne vrijednosti upućuju na kontaminaciju prouzročenu poljoprivredom. Kao što vidite upotreba fotometra za mjerenje nitrata na mnogim je mjestima od velike koristi. Fotometar je lagan za rukovanje tako da i nepodučeno osoblje može vršiti mjerenje ovim uređajem. Fotometar za Nitrat radi prema Cadmium-redukcijskoj-metodi pri stvaranju kompleka boja (boje jantara).
Fotometar pokazje mjernu vrijednost kao nitrat-dušik. Da bi ste dobili količinu nitrata potrebno je prikazanu vrijednost multiplicirati sa 4,43.

 

Opseg isporuke
1 x Fotometar za nitrat HI 93728, 2 x kivete, 1 x baterija i uputstvo

Opcionalno: Reagensi, rezervne kivete, otopina za čišćenje, maramice za čišćenje

 

! ! ! Molimo obavezno naručiti odgovarajuće reagencije! ! !

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Fotometar za tvrdoću vode

3 modela u ponudi (za Ca, Mg- i ukupnu tvrdoću vode)

Mg_fotometar.jpg

 

U mnogim područjima industrije nužno je mjerenje tvrdoće vode. Nudimo Vam 3 fotometra koji mjere magnezijsku-tvrdoću, kalcijsku-tvrdoću ili ukupnu tvrdoću vode. Uređaji za Ca- i Mg- tvrdoću vode prikazuju mjerne vrijednosti u mg/l, dok model za ukupnu tvrdoću prikazuje mjerne vrijednosti u četiri različite jedinice: ppm (ili mg/l), njemačka °D (stepen njemačke tvrdoće), francuske tvrdoće °f i engleske tvrdoće °E. Kod nas se tvrdoća najčešće izražava u Njemačkim stepenima.
Za određivanje tvrdoće vode koristi se uglavnom parametar ukupne tvrdoće (zbroj dvaju ionskih Mg i Ca). Ovo je potrebno za npr izbjegavanje oštećenja zbog korodiranja na cjevovodima i postrojenjima za hlađenje. Stupanj tvrdoće služi i kao indikator za količinu gnoja ili truleži u vodama (zdrav odnos Ca/Mg-iona leži kod 4:1).

 

Isporuka
1 x Mjerač tvrdoće vode (jedan od 3 modela), 2 x mjerna kiveta, 1 x baterija i uputstvo

 

Opcionalno: reagensi, rezervne kivete, sredstvo za čišćenje

 

! ! ! Molimo za obaveznu nabavu odgovarajućih reagensa ! ! !

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Fotometra HI 8314

Uređaj za mjerenje KPK (kemijska potrebitost kisika)

multi-parameter-c216.jpg

 

KPK - mjerač služi za određivanje kemijske potrebitosti kisika u npr otpadnim vodama industrijskih postrojenja. Odredbe mjesnih ustanova za vodu postavljaju KPK - vrijednosti. Ali kako možete ispitati ove vrijednosti u vašem pogonu? KPK - fotometar C 214 je optimalan za svakodnevno mjerenje.

Definicija KPK
Kemijska potrebitost kisika (KPK) je količina (volumenska masa) kisika, koja je potrebna za potpunu oksidaciju organskih (pretežni dio) i anorganskih (manjeg značenja) tvari. Jedinica za kemijsku potrebitost kisika je mg/l O2.

Potrebna količina kisika za oksidaciju uzima se iz jakog oksidacijskog sredstva (ovdje kaliumdikromat). Kod ove reakcije se Ion-kroma reducira sa stupnja oksidacije (+VI) u stupanj oksidacije (+III). KPK - utvrđivanje sluľi za mjerenje ątetnih sastojaka i za interpretaciju stupnja zagađenosti otpadnih voda, ali je korisna i važna i u drugim područjima, npr. u elektranama, papirnoj industriji, u području zaštite okoliša kao kontrolni parametar. KPK-vrijednost je važan parametar za samokontrolu ulaznih i izlaznih (otpadnih) voda kao i postrojenja za obradu vode.

KPK-količina može se odrediti kolorimetrično sa KPK - fotometrom. Pri tome se proba u jako kiselom pH-području pomiješa sa definisanom količinom Kaliumdikromata (K2Cr2O7). 

Kod tekuće hemijske reakcije se VI-valentni Kromat-Ion reducira u III-valentni Kromat-Ion. Obadvije vrste Krom-Iona sadrže određenu boju i absorbiraju svjetlo specijalne valne dužine. Dikromat-Ion (CrO72-) absorbira uglavnom svjetlo valne dužine oko 400 nm.

Kromat-Ion (Cr3+) absorbira svjetlo oko 600 nm (standardna metoda D520 D). Kolorimetrično određivanje KPK - vrijednosti omogućava šire mjerno područje nego titrimetrično KPK-mjerenje. Metoda pokriva mjerno područje od 0 do 15000 mg/l O2.

Tačno do ove maksimalne vrijednosti može se koristiti KPK - fotometar HI 8314

 

Isporuka
1 x KPK - fotometar HI 83214, 3 x mjerne kivete, 2 x baterije, 1 x 12V- adapter, uputstvo

 

Opcionalno: reagensi za analizu/ detekciju određenih parametara u vodi / KPK, blok za grijanje / reaktor, rezervne kivete , maramice za čišćenje, RS 232- kabel , software

 

! ! ! Za određivanje KPK, dušika i fosfora potrebno je uz reagencije naručiti i reaktor/
blok za grijanje ! ! !

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Fotometra za uzgoj ribe

Za najvažnije parametre u uzgoju ribe

riba.jpg

 

Multi - parameterski - mjerač za ribu ispunjava sve uslove za ispitivanje vode kod uzgoja ribe. Bilo kod komercijalnog uzgoja u industrijskim bazenima ili jezerima, ispitivanje kvalitete vode je neizbježno.  Smanjivanjem ulova ribe u morima sve veću ulogu ima uzgoj ribe u umjetnim bazenima. Za proizvodnju isplative količine ribe važno je mjerenje slijedećih parametara: kisik, pH-vrijednost i nitrat. Optimalni uslovi spriječavaju oboljenja i povisuju učinak. Odabirom odgovarajućeg parametra na zaslonu uređaja i stavljanjem odgovarajuće kivete sa uzorkom vode i reagensom u mjerno okno možete očitati vrijednost na display-u.
Uvjerite se u kvalitet i učinak fotometra za analizu vode kod uzgoja ribe i osigurajte uvijek ispravne parametere u svom jezeru ili bazenu.

 

Opseg isporuke
1 x Fotometar , 2 x kivete, 1 x baterija, 1 x 12V- adapter i uputstvo

 

Opcionalno: reagensi za analizu/ detekciju odgovarajućeg parametra vode, rezervne kivete uklj. poklopac, maramice za čišćenje, RS 232- kabel, software

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Fotometar za bazene

Za svakodnevnu kontrolu vode u bazenima

multi-parameter-c216.jpg

 

Multi - parameterski - mjerač za bazene ispunjava sve uslove za ispitivanje vode u bazenima. Savjesna i redovita kontrola vode u bazenima za plivanje je neizbježna. Fotometrom C216 možete ispitati sve kritične parametre vode: pH-vrijednost, slobodni i ukupni hlor, cijanid i tvrdoću vode. Potrebno je samo da odaberete mjerni parametar na display-u, postavite odgovarajuću kivetu sa uzorkom vode i reagensom u okno za kivetu i očitate izmjerenu vrijednost.

 

Isporuka
1 x Fotometar za analizu vode u bazenima 2 x mjerne kivete, 1 x baterija, 1 x 12V- Adapter i uputstvo

Opcionalno: reagensi za analizu/ detekciju odgovarajućih parametara vode , rezervne kivete uklj. poklopac, maramice za čišćenje, software, kabel za sučelje

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Fotometar za industriju

Za mjerenje do 36 veličina, sa softwareom, RS-232

multi-parameter-c216.jpg

 

Multi-Parameterski mjerač  ispunjava sve uslove kod analize vode. Uređaj je koncipiran za laboratorijsku kontrolu do 36 najvažnijih parametara u vodi. Ovaj fotometar može se koristiti sa baterijom (mobilno) kao i sa 230 V AC mrežnim naponom.
Primjenom LED-tehnike nije više potrebna zamjena filtera za utvrđivanje raznih parametara u vodi. Izaberite jednostavno  mjernu supstancu na display-u fotometra i mjerač odabire automatski
  odgovarajuću valnu dužinu. Podaci dobiveni na mjernom uređaju mogu biti preneseni via RS-232-interface-om i opcionalnog softwarea (+ kabel) na kompjutor ili laptop i naknadno analizirani i arhivirani.

 

Isporuka
1 x Multi-Parametarski- Mjerač, 2 x mjerna kiveta, 1 x baterija, 1 x 12V- adapter i uputstvo

 

Opcionalno: reagensu za analizu / detekcija odgovarajućeg parametra u vodi, rezervne kuvete uklj. poklopac, maramice za čišćenje, RS 232- kabel za sučelje, Software

 

 ! ! ! Molimo obavezno naručite odgovarajuće reagencije ! ! !

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Pogledajte i ostalu mjernu tehniku iz naše ponude

 

 

Anemometri

Mjerač debljine laka

Mjerači vlage u materijalu

Brojači čestica

Mjerač debljine stijenke

Mjerači vlage za drvo

Brojači frekvencije

Mjerači boje

Mjerači vodljivosti

Digitalni multimetri

Mjerači buke

Multimetri

Digitalni šubleri

Mjerači debljine materijala

Osciloskopi

Endoskopi

Mjerači izolacije

pH-metri

Fotoaparati za velike brzine

Mjerači okretnog momenta

Plinomjeri

Fotometri

Mjerači poroznosti

Pokazatelj redoslijeda faza

Infracrvene kamere

Mjerači protoka gasova

Refraktometri

Infracrveni termometri

Mjerači protoka vode

Stetoskopi

Kranske vage

Mjerači radioaktivnosti

Stroboskopi - tahometri

Laserski metri

Mjerači sjaja

Strujna kliješta

Luksmetri

Mjerači snage

Tragači kablova

Manometri

Mjerači tvrdoće - durometri

Turbidimetri

Mikroskopi

Mjerači uzemljenja

Uređaji za ispitivanje hrane

Miliommetri

Mjerači vlage (relativna)

Vremenske stanice

Termometri

 

 

  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba