amt-metriks_random_04.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | WEBSHOP

Mjerači snage / Dinamometri

Kraftmessgeräte / Force Meters / Dynamometer

 

U našoj ponudi možete pronaći dinamometre za laboratorij, za mjerenje snage na terenu i za podučavanje.
Pored mehaničkih mjerača snage, dinamometara nudimo i uređaje sa digitalnim prikazom. Digitalni posjeduju interfejs i opcionalno software za prijenos podataka na PC ili Laptop.

Ako imate pitanja vezano za dinamometre i ako želite podrobnije informacije
kontaktirajte nas na telefon: +387 32 650 745

Mjerač sile sa podjelom u kg ili N

U ponudi imamo veliki izbor modela

kraftmesser-newtonteilung.jpg

 

 

Mjerač sile odlikuje se velikom preciznošću: maksimalno odstupanje  0,3 % tereta. Osim toga svi dinamometri se mogu vrlo jednostavno preoblikovati iz mjerača vlačne sile u mjerač tlačne sile. Za to vam je potreban set za rekonstrukciju.

  - jednostavan za rukovanje
  - robustan, dugotrajan
  - kvaliteta u materijalu i konstrukciji
  - perfektno justiranje

 Set za tlačno mjerenje:
  - lagana, brza montaža/rekonstrukcija

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Analogni dinamometri, mjerači snage PCE-SN serije

Za vučnu i pritisnu / tlačnu silu

dinamometar-pce-sn-series.jpg

 

 • U ponudi imamo pet modela: do 10N, 20N, 50N, 100N i 500N
 • Rezolucija od 0,05N do 2,0N
 • Tačnost: ±1 %
 • Opcionalno možete naručiti ispitne stalke
 • Uz dinamometar dolaze i adapteri (pogledajte sliku)
 • Dimenzije: 225 mm x 60 mm x 51 mm
 • Skala za Newton i kilograme

 

 

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

 

Analogni mjerač snage, dinamometar PCE-SN serije u upotrebi (slika 1 i 2).

Sadržaj isporuke slika 3 i 4

dinamometar-pce-sn-serie-2.jpg dinamometar_pce-sn-serie-1.jpg
dinamometar-pce-sn-serie-aufsetzer.jpg dinamometar_-pce-sn-serie-isporuka.jpg

Dinamometar, mjerač snage PCE-HTD 1

kontaktor-federkraftmesser-pce-htd-1.jpg

 

 • Mjerno područje: 0,1 ... 1 N
 • Tačnostt: 0,05N
 • Sa pokazivačem ("šlep" kazaljka)
 • Pozitivno i negativno područje
 • Za ispitivanje snage releja, tipki, prekidača,...

 

 

 

 

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mehanički dinamometar, mjerač snage PCE-SKN serije

Dinamometar za vučnu i tlačnu / pritisnu silu

mehanički_dinamometar-pce-skn.jpg

 

 

 • U ponudi imamo tri modela: do 1000N, 2000N i 5000N
 • Rezolucija: 5N, 10N odnosno 20N
 • Tačnost: ±2 %
 • Za vučnu i tlačnu / pritisnu silu
 • Opcionalno možete naručiti ispitne stalke i certifikat o kalibraciji
 • Skala u Newton i kilogramima
 • U isporuku su uključeni adapteri
 • Neto težina: 3,2 kg
 • Sa pokazivačem ("šlep" kazaljka)

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Dinamometar PCE-FM 50 ili PCE-FM 200

Mjerač sile za vlačnu i tlačnu silu do 5 kg (PCE-FM20 do 20 kg) sa RS-232-interfejsom i opcionalnim softwareom za prijenos podataka

kraftmesser-fm.jpg

 

 

Mikroprocesorski vođen mjerač sile sa brzim i točnim prikazom vlačne i tlačne sile. Prikaz na displayu mjerača sile može se okrenuti za 180°, tako da je prikaz ovisno o namjeni uvijek u pravoj poziciji. Uređaj je predviđen za montažu na postolje za ispitivanje (opcionalno isporučivo). Dinamometar se napaja iz baterija ili pomoću mrežnog adaptera (300mA-adapter kao pribor opcionalno isporučiv).
Za prijenos mjernih podataka na PC ili Laptop mogu se koristiti opcionalni software i data-kabel. Najmanji ciklus prijenosa podataka sa mjerača sile na PC iznosi 2s.
Mjerač snage može biti montiran na ispitno postolje LTS-20 (uz korištenje adapcijske ploče) kako bi se izvršio niz različitih mjerenja u seriji, pri istraživanju i razvoju.

Mjerno područje do 5kg odnosno do 20kg ( PCE-FM 200 )

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Dinamometar PCE-FM1000

Mjerač sile za vlačnu i tlačnu silu do 100 kg / 981 N sa odvojenom mjernom jedinicom i RS-232 interfejsom za prijenos podataka

kraftmesser-fg-e-serie.jpg

 

Mikroprocesorski vođen mjerač sile sa brzim i tačnim očitavanjem vlačne i tlačne sile. Prikaz na displayu dinamometra je dobro čitljiv tako da je pogreška očitavanja pri mjerenju tlačne i vlačne sile praktično isključena. Mjerač sile sadrži eksternu mjernu jedinicu na kablu od 2 m (kabel sadrži utikač za spajanje na kućište uređaja). 
Mjerna ćelija može biti, pomoću isporučenih kuka i karika, obješena na nosač, zid, stativ... Kuke se mogu odvojiti i otkloniti sa obadvije strane mjerne ćelije tako da se ova može postaviti na druge držače, ispitne ili probne sisteme. Dinamometar se napaja iz baterija ili pomoću mrežnog adaptera (300 mA - adapter
opcionalno isporučiv).
Ovaj mjerač sile, isto tako, sadrži RS-232-interfejs za prijenos podataka. Sa RS 232 interfejsom i opcionalnim softwareom za mjerače sile, moguće je brzo i jednostavno prenijeti podatke na PC (najmanji ciklus prijenosa je = 2 s; kod primjene opcionalnog Software-Paketa; kod korištenja Windows-Hyperterminala je
najmanji ciklus mjerenja i prijenosa 4 vrijednosti/ s). Pomoću opcionalne montažne ploče moguće je pričvršćenje mjerne ćelije na naš mehanički ispitni stativ LTS-20. Ispitni stativ je optimalan za mjerenje vlačne i tlačne sile u kontroli kvalitete i istraživanju u laboratorijama ili u proizvodnji.

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerači sile serije PCE-FG

Mjerač sile za mjerenje vučne sile i sile pritiska, interna memorija s automatskim i ručnim funkcijama / statistička obrada / grafički prikaz / peak funkcija / RS-232 interfejs sa softverom za kontrolu i evaluaciju.

kraftmesser-pce-fg-serie.jpg

 

 

Model - Mjerno područje

 • PCE-FG 50        50 N /   5,10 kg
 • PCE-FG 200     200 N / 20,39 kg
 • PCE-FG 500     500 N / 51,00 kg

Preciznost:  ±0,05 % od očitanja

Uz jedan od izabranih uređaja dobijate i:pet različitih adaptera, 1 x produžne šipke (90mm), 1 x evaluaciju i kontrolu programa sa RS-232 data kabel, 1 x napajanje , 1 x kovčeg.

Opcionalno možete naručiti i : ISO certifikat o kalibraciji, RS-232 USB adapter, štampač, adapter ploču, testni sto.

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerači snage serije PCE-FG-K

Dinamometar za vlačne i tlačne sile u / memorija / grafički prikaz / Statistička analiza / peak funkcija/ softver uključen

pce-fg-k.jpg

 

 

Model - mjerno područje:

 •    PCE-FG   1K        1.000 N /     100 kg
 •    PCE-FG   2K        2.000 N /     200 kg
 •    PCE-FG   5K        5.000 N /     500 kg
 •    PCE-FG   10K     10.000 N /   1.000 kg
 •    PCE-FG   20K     20.000 N /   2.000 kg
 •    PCE-FG   50K     50.000 N /   5.000 kg
 •    PCE-FG   200K  200.000 N / 20.000 kg

Preciznost:  ± 0,05% od očitanja

Uu jedan od odabranih uređaja opcionalno možete naručiti i : štampač, ISO certifikat o kalibraciji, RS-232 adapter za USB, adapter ploču, testni sto.

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon: +387 32 650 745

Dinamometar, mjerač snage SM serije

U ponudi imamo 12 modela

kraftaufnehmer-sm-serie.jpg

 

 

 • Mjerno područje: od 50 N do 250.000 N ( u ponudi 12 modela )
 • Linearnost: ± 0,03% F.S
 • Zaštita od preopterećenja ± 150% nazivnog opterećenja
 • Dužina kabla 1,5 m
 • Za vlačnu i tlačnu / pritisnu silu
 • Visoka tačnost
 • Idealno za mjerenje sile
 • Crvene brojke. od 19 999 do 99.999 brojki
 • Dubina: 120 mm, bez plug-in terminala
 • Prikaz treperi kod prekoračenja praga
 • Senzor za podešavanje
 • Stalno MIN / MAX mjerenje
 • Aritmetička funkcija
 • Programiranje
 • Zaštita IP65
 • Protokol: Modbus sa ASCII ili RTU-Protokoll
 • Opcionalno možete naručiti ispitne stalke i certifikat o kalibraciji

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Dinamometar, mjerač snage HF-AE serije

Za mjerenje pritisne, tlačne sile do 3000 kN, u ponudi imamo 4 modela

dinamometar-hf-ae-serie.jpg

 

 

Dinamometar, mjerač snage HF-AE je razvijen za naročito velike pritisne, tlačne  sile tako da posjeduje ekstremno veliki kapacitet prekoračenja i veoma dobru i dokazanu preciznost. Dinamometar sadrži više senzora integrisanih u cjelinu. Promjena sile na senzorima dovodi do promjene izlaznog napona koji je digitalizovan preko pretvarača sile. Rezultate mjerenja je moguće prikazati na display-u ili preko USB interface-a prebaciti na računar i dalje obraditi. Korisnik može podesiti više različitih senzora, različite jedinice sile, rezoluciju display-a kao i stopu transfera podataka. Svako mjerenje je potpuno nezavisno od prethodnog i može biti kalibrisano. Podešavanje i kalibracija su mogući i na instrumentu , kao i preko software-a. Sa software-om Vam je omogućen prenos podataka na računar. Stopa transfera podataka na računar iznosi 3200 vrijednosti u sekundi. Asta softver olakšava proces kalibracije i omogućava čuvanje i ponovnu upotrebu rezultata mjerenja. Pri proizvodnji mjerne ćelije koriste se specijalni materijali sa akcentom na bezbjednosti i dugotrajnost

 

 • USB 2.0 interfejs
 • Mjerno područje do 3000kN
 • U isporuku je uključen Asta software, kabal, tvornički certifikat, eksterna ćelija, drveni sanduk, 3 x AA baterije
 • Zaštita: IP 54

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Dinamometar, mjerač snage TZL serije

Za mjerenje vlačne sile, do 20t, pet modela u ponudi

zugmesslasche-tzl.jpg

 

 

 • Mjerno područje do 20 tona
 • U ponudi imamo pet modela: do 1t, 2,5t, 5t, 10t i 20 tona
 • Mjerne jedinice: kg, t, lbs, to, k
 • Visoka tačnost vaganja
 • Jednostavna upotreba
 • Dugo trajanje baterija: do 200h
 • Upozorenje kod opterećenja
 • Automatsko isključivanje
 • Zaštita: IP 54
 • Napajanje: 4 x 1,5 V AA baterije
 • Za mjerenje vlačne sile
 • Napomena: kuke i karike se posebno naručuju

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon. +387 32 650 745

Dinamometar, mjerač snage TZR serije

Za mjerenje vlačne sile, do 20t, pet modela u ponudi

zugmesslasche-tzr.jpg

 

 

 • Sa daljinskim upravljačem
 • Mjerno područje do 20 tona
 • U ponudi imamo pet modela: do 1t, 2,5t, 5t, 10t i 20 tona
 • Mjerne jedinice: kg, t, lbs, to, k
 • Visoka tačnost vaganja
 • Jednostavna upotreba
 • Dugo trajanje baterija: do 200h
 • Upozorenje kod opterećenja
 • Automatsko isključivanje
 • Zaštita: IP 54
 • Napajanje: 4 x 1,5 V AA baterije
 • Za mjerenje vlačne sile
 • Napomena: kuke i karike se posebno naručuju
 • U isporuku uključen i software, data kabl, tvornički certifikat, 7x 1,5V AA baterije, daljinski upravljač sa display-om

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon. +387 32 650 745

Dinamometar, mjerač snage EF-AE serije

Za mjerenje pritisne, pritisne i vlačne sile, do 20t, 15 modela u ponudi

druck-kraftmessgeraet-ef-ae(1).jpg

 

Dinamometar, mjerač snage EF-AE serije je namjenjen za mjerenje pritisne, tlačne sile do maks. 20000 kg ili 200 kN (u zavisnosti od odabranog modela). Ovaj mjerač sile posjeduje eksternu mjernu ćeliju / transduser sile na 1,5 m dugačkom kablu. Prikaz na display-u dinamometra sa velikim ciframa je dobro očitljiv tako da je greška očitavanja pri mjerenju pritisne, tlačne sile praktično isključena. Uređaj se najčešće koristi za mjerenje tj. upravljanje silama na industrijskim procesima i postrojenjima ali i u istraživanju i razvoju nalaze svoju primjenu. Naročita prednost leži u USB-interfejsu, koje je postavljeno direktno na mjerač sile. Pomoću Softver-seta (Softver + data-kabl) moguć je prenos mjernih vrijednosti na PC ili Laptop (podatke možete memorisati i eksportovati u druge programe kao što je MS-Excel). 

 

Dinamometar EF-AE-S serije je namenjen za mjerenje vučne i pritisne/tlačne sile do maks. 5000 kg ili 50 kN (u zavisnosti od odabranog modela). Ovaj merač sile poseduje eksternu mernu ćeliju / transduser sile na 1,5 m dugačkom kablu. 

 

 • Mjerno područje do 20t
 • Za pritisnu, tlačnu silu u ponudi imamo devet modela: 500N, 1000N, 2000N, 5000N, 10000N, 20000N, 50000N, 100000N, 200000N
 • Za vlačnu i pritisnu/tlačnu silu u ponudi imamo šest modela: 1000N, 2000N, 5000N, 10000N, 20000N, 50000N
 • Eksterna mjerna ćelija na 1,5 m kablu, 1 x kutija za transport , 1 x CD sa ASTA Softverom , 1 x kalibracioni sertifikat , 1 x uputstvo

Ilustracija se odnosi na dinamometar EF-AE seriju

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Dinamometar, mjerač snage MLE-F serije

Mobilni mjerači pritisne/tlačne sile, u ponudi tri modela: do 20t, 40t i 80t

mobile-lastecken-mle-f.jpg

 

Mobilne ćelije mogu biti pojedinačno korištene za mjerenja pritisne/tlačne sile. Svaka mjerna ćelija se sastoji od ćelije za mjerenje sile i display-a za prikaz rezultata. Kućište ćelije sadrži mjernu elektroniku, display, kontrolne tipke, radio modul i antenu sa baterijama. Nakon startovanja uređaja, radio modul je u stanju čekanja na registraciju kod wireless upravljača. Kada wireless upravljač identifikuje radio signale sa mjerne ćelije sa korektnim adresiranjem, vrši prikaz vrijednosti sile sa mobilne mjerne ćelije. Wireless upravljač može slati komande mjernim ćelijama. Pri slanju komandi neophodno je provjeriti da li je poslata komanda primljena, odnosno da li je potrebno ponoviti komandu ukoliko nije komanda primljena.

 

 • Nominalno opterećenje 20 t / 40 t / 80 t
 • Mobilna upotreba zahvaljujući napajanju na baterije
 • Daljinski upravljač
 • U ponudi tri modela: 4x5t, 4x10t i 4x20t
 • USB 2,0 Interface
 • Trenutna vrijednost, maksimalna vrijednost (Netto « Brutto), prioritet / preopterećenje / status baterije
 • Maksimalni nagib površine: 3 mm/m
 • Maksimalno preopterećenje: 150%
 • Tačka lomljenja: > 500%
 • Interna memorija: 8 memorijskih slotova, kapaciteta 800 jedinica (svaki)
 • Zaštita (EN 60529): IP 54
 • Napajanje po ćeliji: 4 x AA baterija

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

 

Mobilni mjerač snage/dinamometar za pritisnu/tlačnu silu MLE-F serije u upotrebi:

mobile-lastecken-mle-f-anwendung1.jpg mobile-lastecken-mle-f-fernbedienung.jpg

Hidraulični mjerač snage serije 830

U ponudi 14 modela, do 100.000 N

MJERAČ_SNAGE_HIDRAULIČNI_SERIJE_830_ERICHSEN.jpg

 

U okviru serije 830 imamo 14 modela i to zavisno od mjernog područja: do 250N, 400N, 630N, 1000N, 1.600N, 2.500N,  4.000N, 6.300N, 10.000N, 16.000N, 25.000N, 40.000N, 63.000N, 100.000N

 

 • Mjerno područje: 0...100.000 N (14 tipova)
 • Za stacionarnu upotrebu
 • Od nehrđajućeg čelika
 • Prikaz u Newton

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Hidraulični mjerač snage serije 833

U ponudi 12 modela, do 400.000 N

MJERAC_SNAGE_erichsen--833-serie-270799_544313.jpg

 

U okviru serije 833 imamo 12 modela i to zavisno od mjernog područja: do 2.500N, 4.000N, 6.300N, 10.000N, 16.000N, 25.000N,  40.000N, 63.000N, 100.000N, 160.000N, 250.000N, 400.000N

 

 • Mjerno područje: 0...400.000 N (12 tipova)
 • Za stacionarnu upotrebu
 • Od nehrđajućeg čelika
 • Prikaz u kN
 • Mjerna nesigurnost: ≤ ± 1,5 %
 • Radna temperatura: 0 °C ... +50 °C

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Hidraulični mjerač snage serije 835

U ponudi 4 modela, do 10kN, za mjerenje vučne i pritisne sile

MJERAC_SNAGE_erichsen-835-serie-270800_544335.jpg

 

U okviru serije 835 imamo 4 modela i to zavisno od mjernog područja: do 500N, 2kN, 5kN i 10kN

 

 • Mjerno područje: 0...10kN (4 tipa)
 • Za stacionarnu upotrebu
 • Za vučnu i pritisnu/tlačnu sili
 • Od nehrđajućeg čelika
 • Prikaz u kN
 • Mjerna nesigurnost: ± 2 %

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Prstenasti hidraulični mjerač snage serije 844

U ponudi 22 modela, do 1.000 kN

MJERAC_SNAGE_erichsen-844-serie-270801_544356.jpg

 

U okviru serije 844 imamo 22 modela i to zavisno od mjernog područja: do 2,5kN, 4kN, 6,3kN, 10kN, 16kN, 25kN, 40kN, 63kN, 100kN, 160kN, 250kN, 400kN, 1.000kN, svrstanih u tri kategorije zavisno od dimenzija i težine

 

 • Mjerno područje: 0...1.000kN (22 tipa)
 • Za stacionarnu upotrebu
 • Od nehrđajućeg čelika
 • Prikaz u kN
 • Mjerna nesigurnost: ± 1,5 %
 • Radna temperatura:  0 °C ... 50 °C

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač snage PCE-VKM serije

Za sve 50mm trake

dinamometar_-pce-vkm-serie.jpg

 

 • Jednostavno korištenje
 • Standard: DIN EN 12195-2
 • Mjerno područje: 0 ... 1000 daN
 • Širina trake: 50mm
 • Dostupna dva modela: nehrđajući čelik i hromirani

 

 

 

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Uređaj za ispitivanje čvrstoće prijanjanja PT-AT

sa internim spremnikom podataka, RS-232-interfejsom i opcionalnim software-setom

kraftmessgeraete-positest-at.jpg

 

Uređaj za mjerenje čvrstoće prijanjanja PT-AT mjeri vučnu silu, koja je potrebna za odvajanje definisane površine prevlake sa temeljne podloge. Snaga koju nudi uređaj je vrlo visoka.
Kvalitet površine ispitnog materijala/objekta je pri mjerenju odvojne snage tj. čvrstoće prijanjanja od velike važnosti. Odvojna snaga prikazuje se na mjeraču u MPa ili psi na LCD-displayu i time se može dati izjava o čvrstoći prijanjanja za materijal podloge. Uređaj dodatno sadrži prikaz potezne brzine, da bi provođenje ispitivanja bilo garantovano prema ISO / AST-normama. Mjerač se koristi u ulaznoj i izlaznoj kontroli, proizvodnji kao i u području istraživanja i razvoja. Uređaj za ispitivanje adhezije je otporan na prskajuću vodu, prašinu i vibracije. Hidraulička ručna pumpa omogućava upotrebu u skoro svakoj poziciji. Naročita prednost je interni spremnik podataka, npr. kada se uređaj za mjerenje čvrstoće prijanjanja koristi za serijsko mjerenje u proizvodnji ili u ispitnim redovima razvoju. Mjerne vrijednosti čvrstoće prijanjanja se pomoću opcionalnog softwarea po želji mogu prenijeti i analizirati na PCu ili Laptopu. Mjerne vrijednosti su prenosive i u npr. MS Excel. Standard
no se uređaj za mjerenje čvrstoće prijanjanja isporučuje sa mjernom sondom određenog promjera. Opcionalno su u priboru druge veličine na raspolaganju.

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Mjerač čvrstoće prijanjanja Erichsen 525 serije

Mehanički mjerač čvrstoće prijanjanja, do 25 N/mm2

MJERAČ_SILE_PRIJANJANJA_ERICHSEN_525_serija.jpg

 

U ponudi imamo četiri modela, i to zavisno od mjernog područja.Model 525-B je namijenje za beton.

 • Model 525-5    Mjerno područje od 0 - 5 N/mm2, skala 0,5 N/mm2
 • Model 525-10    Mjerno područje od 0 - 10 N/mm2, skala 1,0 N/mm2
 • Model 525-25    Mjerno područje od 0 - 25 N/mm2, skala 2,5 N/mm2
 • Model 525-B    Mjerno područje od 0 - 4,5 N/mm2, skala 0,5 N/mm2

 

Tehničke karakteristike:

 • Nesigurnost: 3%
 • Dimenzije (s koferom): 350 x 265 x 85
 • Dimenzije uređaja: Ø ca. 82 x 185; Model 525-B: 115 x 85 x 190
 • Težina uređaja: 1,2 kg; Model 525-25: 1,6kg; Model 525-B: 2,00 kg
 • Promjer mjernih glava: Ø 20, odnosno Ø 50 za model 525-B

Isporuka uključuje: Mjerne glave, držač mjernih glava, bazni prsten, univerzalno ljepilo, alat za rezanje, uputstvo

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

Dinamička ploča Zorn Instruments ZFG

U ponudi imamo dinamičke ploče ZFG 3.0 i 3000 GPS

ZORN_INSTRUMENTS_ZFG_1.jpg

 

Osnovna konfiguracija dinamičke ploče ZFG 3.0:

 • Ploča prečnika 300mm sa akceleracijskim senzorom 
 • Uteg 10 kg, 5 – 70 MN/m2 Evd
 • Elektronički uređaj sa LCD display-om
 • Posebni kabal za povezivanje senzora i instrumenta
 • SD-kartica
 • Uputstvo
 • Kalibracijski protokol

Opcionalno uz dinamičku ploču ZFG 3.0 možete naručiti: software, termalni printer, uteg od 15kg, kofer,

 

U ponudi imamo i dinamičku ploču ZFG 3000 GPS. Između ostalog u isporuku je uključeno: integrisani GPS sistem, software, termalni printer, uteg od 10kg, SD kartica,...

Opcionalno možete naručiti uteg od 15kg.

 

Opcionalno za ZFG 3.0-10 i ZFG 3000-10 možete naručiti CBR laboratorijski test, CBR mobilni test.

 

 

Za detaljnije informacije, katalog i ponudu slobodno nas kontaktirajtena telefon +387 32 650 745

 

 

ZORN_INSTRUMENTS_ZFG_2.jpg ZORN_INSTRUMENTS_ZFG_3.0.jpg ZORN_INSTRUMENTS_ZFG_3.jpg
ZORN_INSTRUMENTS_ZFG_3000_GPS.png ZORN_INSTRUMENTS_ZFG_4.jpg ZORN_INSTRUMENTS_CBR_TEST.png

Dinamometar, penetrometar PCE-PTR200

Digitalni penetrometar za određivanje čvrstoće voća i kontrole stepena sazrijevanja

penetrometer-pce-ptr.jpg

 

 

 • Dinamometar za određivanje čvrstoće voća i kontrole stepena sazrijevanja voća i povrća
 • Mjerno područje: 20 kg / 196 N
 • Rezolucija: 10 g / 0,05 N
 • Tačnost: ± 0,5 %
 • Mjerne jedinice: kg, N, kg/cm²
 • Interface: RS-232
 • Opcionalno možete naručiti: sofware, data kabal, ispitne stalke, punjač, certifikat o kalibraciji, adapter RS232 za USB
 • U isporuku su uključene igle promjera 6mm, 8mm i 11mm

 

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

 

Dinamometar, mjerač snage, penetrometar PCE-PTR 200 u upotrebi:

penetrometar-krompir-1.jpg penetrometer-aepfel-1.jpg

Dinamometar, mjerač snage Trummeter

Za mjerenje napetosti, zategnutosti remenja

riemenspannungsmessgeraet-trummeter.jpg

 

 

 • Mjerno područje: 10 ... 800 Hz
 • Težina remena: do 9,999 kg/m
 • U isporuku je uključeno i: sonda za lakši pristup i jednoručno rukovanje, kabal za sondu, 9V baterija, kofer

 

 

 

 

 

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

 

Dinamometar za mjerenje zategnutosti, napetosti remenja Trummeter u upotrebi:

riemenspannungsmessgeraet-trummeter-anwendung.jpg riemenspannungsmessgeraet-trummeter-position.jpg

Mjerač snage stiska ruke

Ručni dinamometar, u ponudi tri modela

ručni_dinamometar_map_serije_kern.jpg

 

U ponudi imamo tri modela:

 • MAP 40K1 (40kg-zelena, 20kg-crvena, 10kg-žuta opruga)
 • MAP 80K1 (80kg, 40kg, 20kg)
 • MAP130K1 (130kg, 80kg, 40kg)
 • Rezolucija: 100g
 • Automatsko isklučivanje nakon 1 minute
 • Napajanje: 1 x CR2450
 • Dimenzije kompletno montiran: 212 x 55 x 88 mm (MAP 40K1), odnosno 212 x 55 x 102 mm (modeli MAP 80K1, MAP130K1)
 • Težina: 300g
 • Real-time mod pokazuje samo trenutnu snagu
 • Peak način prikazuje maksimalnu snagu
 • Prosječan način izračunava prosječnu snagu od dva mjerenja
 • Različita područja primjene: sportska medicina, rehabilitacija, škola,...
 • U isporuku uključeno i set opruga s različitim kapacitetima, baterija, torbica, uputstvo 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

ručni_dinamometar_slika_1.jpg ručni_dinamometar_slika2.jpg ručni_dinamometar_slika_3.jpg

Mjerač snage, dinamometar SKM 2

Za merenje sile zatezanja kod pneumatske, hidraulične elektronske opreme

schliesskraftmesser-skm2-500.jpg

 

 

Ovaj mjerač sile zatezanja koristi se kod pneumatske, hidraulične, elektroske opreme. Npr vrata i prozori  u autobusima, vozovima, liftovima, žičarama,... kako bi se osigurala sigurnost putnika.

 

 • Mjerno područje: 0 ... 995 N
 • Tačnost:±10 N
 • Rezolucija: 64 x 128 px
 • Napajanje interno: 6 V NiMh-Akku, 700 mA
 • Napajanje eksterno: 230 V DC / 12 V AC
 • Radna temperatura: +5 °C ... +40 °C
 • Težina: 3,5 kg
 • Odgovara §29 StVZO kao i 2001/85/EG

 

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

 

Dinamometar za mjerenje sile zatezanja SKM 2 u upotrebi:

schliesskraftmesser-skm2-anwendung1-500.jpg schliesskraftmesser-skm2-anwendung2-500.jpg

Mjerač snage, dinamometar za utičnice QV-1020

Mjerač snage do 40N, opremljen specijalnim senzorom sile

federkraftmessgeraet-qx-1020-500.jpg

 

 

 • Mjerno područje: od 3N do 40N
 • Granično područje: 10N...20N
 • Za proizvodnju, osiguranje kvalitete, medicinske prostorije,...
 • Za sve vrste utičnica
 • Jednostavno korištenje
 • Radni uslovi: 10 °C ... 30 °C, 0 % rF ... 80 % rF
 • Napajanje: 9 V
 • Interna memorija za 500 mjerenja
 • Zaštita: IP 40

 

 

 

 

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na telefon +387 32 650 745

 

Dinamometar, mjerač snage za utičnice QV-1020 u upotrebi:

kraftaufnehmer-in-steckdose-federkraftmessgeraet.jpg federkraftmessgeraet-stecker-technische-zeichnung.jpg

Pogledajte i ostalu mjernu tehniku iz naše ponude

Anemometri

Mjerač debljine laka

Mjerači vlage u materijalu

Brojači čestica

Mjerač debljine stijenke

Mjerači vlage za drvo

Brojači frekvencije

Mjerači boje

Mjerači vodljivosti

Digitalni multimetri

Mjerači buke

Multimetri

Digitalni šubleri

Mjerači debljine materijala

Osciloskopi

Endoskopi

Mjerači izolacije

pH-metri

Fotoaparati za velike brzine

Mjerači okretnog momenta

Plinomjeri

Fotometri

Mjerači poroznosti

Pokazatelj redoslijeda faza

Infracrvene kamere

Mjerači protoka gasova

Refraktometri

Infracrveni termometri

Mjerači protoka vode

Stetoskopi

Kranske vage

Mjerači radioaktivnosti

Stroboskopi - tahometri

Laserski metri

Mjerači sjaja

Strujna kliješta

Luksmetri

Mjerači snage

Tragači kablova

Manometri

Mjerači tvrdoće - durometri

Turbidimetri

Mikroskopi

Mjerači uzemljenja

Uređaji za ispitivanje hrane

Miliommetri

Mjerači vlage (relativna)

Vremenske stanice

Termometri

 

 

  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba