amt-metriks_random_02.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | WEBSHOP

Detektori plina, gasa

Gass Sniffers

 

 

Systronik-ovi vrhunski detektori plina-gasa su optimalno prilagođeni za upotrebu u grijnim i gasnim instalacijama, u cilju otkrivanja curenja u cijevima, plinskim postrojenjima, priključcima, rezervoarima za gas, kao i u instalacijama prirodnog plina, gasa i tečnog plina, gasa.

Detektor plina, gasa SYSTRONIK GSP1

Detektor_plina_GSP1.jpg

 

 

GSP1 detektori plina su pouzdani detektori za otkrivanje curenja plina, gasa (zapaljivih gasova) u gasovodima, kao i priključnih dijelova i fitinga, gasnih-plinskih uređaja, plinskih gorionika i rezervoara za gas.

 

GSP1 pruža vizuelnu indikaciju detektovanih koncentracija gasa. Koncentracija detektovanog gasa indicira svetiljka (LED). Funkciju zvučnog alarma može se aktivirati ako je potrebno. Učestalost zvučnog signala povećava se s povećanjem koncentracije gasa.

 

Gasni detektori GSP1 nisu u Ex izvedbi i stoga se ne mogu koristiti u eksplozivnim sredinama/ opasnim lokacijama.

 

GSP1 je kalibrisan za metan (CH4). Drugi gasovi, plinovi su takođe naznačeni, ali se vrijednosti razlikuju od karakteristika senzora. Odstupanje je relativno malo u slučaju CxHy gasova (butan, propan, itd.).

 

Podrazumijevani prag alarma od > 2,000 ppm (metan) (neprekidan ton ako je aktivan zvučni alarm) može se promijeniti unutar određenog opsega detekcije.

 

Plinski,gGasni detektori GSP1 imaju funkciju zaštite od "trovanja" senzora koji automatski isključuju senzor pri pretjeranim koncentracijama gasa (> 2,000 ppm CH4). Ovo pomaže zaštiti senzora od uništenja.

 

Senzor visokog kvaliteta ima automatsku kalibraciju. Međutim, moguće je izvršiti ručnu korekciju nule pomoću dugmeta u bilo koje vrijeme.

Tehničke karakteristike za GSP1 i GSP3 možete pogledati na sljedećem linku

 

Detektor_plina_GSP1_flyer.pdf

pdf, 560.2K, 03/04/18, 741 downloads

Detektor plina, gasa SYSTRONIK GSP3 i GSP3 flex

Detektor_plina_GSP3.jpg

 

 

GSP3 i GSP3 flex detektori plina, gasa su pouzdani, praktični detektori za otkrivanje curenja plina (zapaljivih gasova) u gasovodima, kao i priključnih dijelova i fitinga, gasnih, plinskih uređaja, plinskih gorionika i rezervoara za gas.

 

GSP3 / GSP3-flex pruža vizuelnu i zvučnu indikaciju detektovanih koncentracija gasa, plina. Učestalost zvučnog signala povećava se s povećanjem koncentracije gasa. Koncentracija detektovanog gasa indiciraju tri LED diode.

 

Detektori plina GSP3 i GSP3-flex nisu u Ex izvedbi i stoga se ne mogu koristiti u eksplozivnoj  okolini  / opasnim lokacijama.

 

Gasni detektori GSP3 / GSP3-flex kalibrišu se za metan (CH4). Drugi gasovi su takođe naznačeni, ali se vrijednosti razlikuju od karakteristika senzora. Odstupanje je relativno malo u slučaju CxHy gasova (butan, propan, itd.).

 

Detektori plina GSP3 / GSP3-flex imaju funkciju zaštite od "trovanja" senzora koji automatski isključuju senzor kod prekomjernih koncentracija gasa (> 2.000 ppm CH4). Ovo pomaže zaštiti senzora od uništenja.

 

Senzor visokog kvaliteta ima automatsku kalibraciju. Međutim, moguće je izvršiti ručnu korekciju nule pomoću dugmeta u bilo koje vrijeme.

Tehničke karakteristike za GSP1 i GSP3 možete pogledati na sljedećem linku

 

Detektor_plina_GSP1_flyer.pdf

pdf, 560.2K, 03/04/18, 741 downloads

Detektor_plina_GSP3.jpg Detektor_plina_GSP3_flex.jpg
  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba