amt-metriks_random_04.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | WEBSHOP

CAPBs® serija mjernih uređaja

 

 

Naziv CAPBs® je od riječi "capabilities" odnosno "mogućnosti"  što označava izuzetne, svestrane karakteristike ove linije proizvoda. CAPBs® se može koristiti za proširenje mjernih instrumenata BlueLine mjernom varijablom koja se pruža od CAPBs®-a. Izmjerene vrijednosti se prenose putem Bluetooth® tehnologije. Mjerni instrument BlueLine ili aplikacija EuroSoft live na vašem pametnom telefonu ili tabličnom ekranu, procjenjuju i evidentiraju izmjerene vrijednosti.

U principu putem  CAPBs®     možete proširiti mogućnost BLUELYZER ST, EUROLYZER STx, MULTILYZER STe, S4600 ST seriju i TMD9 i dodati im nove senzore ili podatke putem Bluetooth-a prenijeti na Vaš mobilni uređaj, tablet, računar. Aplikacija je besplatna.

CABPS-mit-Endgeraete.jpg

CAPBs® bazni uređaj

CABPS-handle.jpg

 

Bazni uređaj CAPBs® podržava različite modele senzora CAPBs® sens. Bazni uređaj može se kombinovati sa bilo kojim senzorskim modulom kako bi se formirala kompletna mjerna jedinica CAPBs®. Svaka mjerna jedinica može prenijeti izmjerene podatke odmah i bez odlaganja na mjerni instrument BlueLine putem Bluetooth®-a, i putem besplatne aplikacije za različite operativne sisteme  na pametni telefon ili tablet.

 

Bazni uređaj CAPBs® ST opremljen je sa tri magneta sa zadnje strane. Prekidač za bateriju i dugme za otključavanje za izmjenu CAPBs® senzora nalaze se takođe sa zadnje strane. Sigurnosni mehanizam na vrhu osnovnog uređaja standardizovan je za sve CAPBs® senzore. Višenamenski ključ se nalazi na prednjoj strani; koristi se za uključivanje i isključivanje uređaja, za podešavanje nule, za aktiviranje režima čekanja ili za pokretanje funkcije evidencije podataka. Multi-colour LED pokazuje status CAPBs® mjerne jedinice pomoću različitih boja. Na primjer, BLUE znači "Uspostavljanje Bluetooth® veze" ili ZELENA "Povezana sa jedinicom za procjenu".

 

 

Tehničke karakteristike možete pogledati na sljedećem linku

 

CAPBs_handles_technical_data.pdf

pdf, 237.6K, 03/04/18, 239 downloads

CAPBs® senzori-moduli za pritisak

 

 

Moduli senzori za pritisak-tlak PS10, PS20, PS40 / PS41 i PS60 / PS61 su idealni za mjerenje pritiska, vakuuma i diferencijalnog pritiska nekorozivnih, gasnih, suhih medija. Modul senzora PS70 se može koristiti kao predajnik pritiska za mjerenja u tečnostima i korozivnim medijima. Senzori pritiska, tlaka dostupni su u četiri mjerna područja od 20 mbar do 20.000 mbar (PS10, PS20, PS40 / PS41 i PS60 / PS61) kao i 25.000 mbar (PS70).

 

Ručno prebacivanje nulte tačke omogućava vam da udvostručite mjerni opseg. Senzori visokog kvaliteta su izuzetno tačni i imaju kompenzaciju temperature.

Tehničke karakteristike modula možete pogledati na sljedećem linku

 

CAPBs_sens_PS_PT_technical_data_V7.pdf

pdf, 387.4K, 03/04/18, 249 downloads

CABPS-pressure_4.jpg CABPS-pressure_6.jpg CABPS-pressure_7.jpg CABPS-pressure_8.jpg CABPS-pressure_9.jpg

CAPBs® senzor-modul za detekciju plina

 

 

Modul GS10 za brzu i pouzdanu detekciju curenja plina, gasa. Fleksibilna sonda omogućava upotrebu u teško pristupačnim mjestima. Koncentracija gasa, plina prikazuje se u ppm; senzor za detekciju plina CAPBs®  ima vizuelni i zvučni signal. Prag alarma može se podesiti po potrebi. Zbog osnovne kalibracije metana, može se detektirati širok spektar zapaljivih gasova. Funkcija zaštite od "trovanja" za senzor obezbjeđuje dug vijek trajanja.

 

Primjena:

 

  • Otkrivanje curenja plina na neexplozivnim mjestima
  • Otkrivanje curenja plina (zapaljivih gasova) u gasovodnim linijama, kao i kod priključnih dijelova, fitinga, gasnih uređaja, plinskih gorionika i rezervoara za gas na  neopasnim mjestima

Tehničke karakteristike modula za detekciju plina, gasa možete pogledati na sljedećem linku

 

CAPBs_sens_GS_technical_data.pdf

pdf, 240.8K, 03/04/18, 241 downloads

CABPS-detektor_plina.jpg CABPS-detektor_plina_modul.jpg

CAPBs® senzor-modul za kvalitetu zraka

 

Dostupna su dva modela za kvalitetu zraka AQ20 i CO 30

 

Modul AQ 20

Modul za brzo i pouzdano otkrivanje VOC (isparljivih organskih jedinjenja) i CO2 u ambijentalnom zraku. Uređaj-modul za procjenu koncentracije gasa prikazuje kao CO2 (ppm) i TVOC (ppb) kkao "relativni ekvivalent". CAPBs® mjerna jedinica ima vizuelni i zvučni signal. Prag alarma može se podesiti po potrebi.

 

 

Primjena:

  • Otkrivanje curenja  opasnih supstanci
  • Evaluacija kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorijama (npr. u školama, kancelarijama, konferencijskim prostorijama, bibliotekama itd.)

 

Modul CO 30

Senzorski modul za brzo i pouzdano otkrivanje CO u ambijentalnom zraku. Uređaj-modul za procjenu koncentracije gasa prikazuje kao CO (ppm). CAPBs® modul ima  zvučni signal. Prag alarma može se podesiti po potrebi.

 

Tehničke karakteristike možete pogledati na sljedećem linku

 

CAPBs_sens_CO_technical_data.pdf

pdf, 239.9K, 03/04/18, 222 downloads

CABPS-kvaliteta_zraka_modul.jpg CABPS-kvaliteta_zraka_modul_1.jpg CABPS-kvaliteta_zraka_modul_2.jpg CABPS-kvaliteta_zraka_modul_3.jpg

CAPBs® senzor-moduli za temperaturu

 

Modul  za mjerenje temperature na površinama, u tečnostima, mekanim plastičnim medijima ili u zraku sa različitim temperaturnim sondama. Na raspolaganju je sedam različitih modula.

 

TK 10

Temperaturni modul sa standardizovanom temperaturnom utičnicom tipa K. Ovo omogućava priključenje svih dvopolnih termoelektrana tipa K i temperaturnih sondi.

 

TK 11

Temperaturni predajnik sa dva standardna priključka temperature tipa K. Ovo omogućava povezivanje svih dvopolnih termoelektrana tipa K i temperaturnih sondi.

 

TK 20

Modul  za mjerenje temperature u mekanim plastičnim medijima sa ubodnom sondom.

 

TK 30

Modul za mjerenje temperature u tečnostima sa D1.5. sondom za temperaturu

 

TK 35

Modul za mjerenje temperature u tečnostima sa D3 temperaturnom sondom.

 

TK 40

Modul  za mjerenje temperature zraka sa sondom.

 

TK 50

Modul za mjerenje površina sa površinskom sondom.

Tehničke karakteristike modula za temperaturu možete pogledati na sljedećem linku

 

CAPBs_sens_TK_technical_data.pdf

pdf, 173.8K, 03/04/18, 243 downloads

CABPS-modul_za_temperaturu.jpg CABPS-modul_za_temperaturu_1.jpg CABPS-modul_za_temperaturu_2.jpg CABPS-modul_za_temperaturu_3.jpg CABPS-modul_za_temperaturu_4.jpg CABPS-modul_za_temperaturu_5.jpg CABPS-modul_za_temperaturu_6.jpg

CAPBs® senzori-modul za brzinu, temperaturu i pritisak

 

FP 10

Modul za istovremeno, kontinuirano mjerenje temperature i pritiska. CAPBs® ima barometarski senzor pritiska i omogućava praktično mjerenje sa stabilnom nultom tačkom.

 

 

Primjena:

 

  • Mjerenje protoka (Pitot tube)
  • 4 Pa mjerenja (komplet crijeva)
  • Mjerenje gubitka ventilacije

Tehničke karakteristike modula možete pogledati na sljedećem linku

 

CAPBs_sens_FP_technical_data.pdf

pdf, 242K, 03/04/18, 244 downloads

CABPS-modul_za_protok.jpg CABPS-modul_za_protok_1.jpg CABPS-modul_za_protok_2.jpg CABPS-modul_za_protok_3.jpg CABPS-modul_za_protok_4.jpg

CAPBs® senzori-modul za relativnu vlagu

 

 

RH 80

Modul sa senzorom za mjerenje temperature i relativne vlažnosti vazduha.

 

Tehničke karakteristike modula sa senzorom za relativnu vlagu možete pogledati na sljedećem linku

 

CAPBs_sens_RH_technical_data.pdf

pdf, 239.6K, 03/04/18, 237 downloads

CABPS-modul_za_relativnu_vlagu.jpg CABPS-modul_za_relativnu_vlagu_1.jpg
  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba